Leverandøroppfølging

Statkraft stiller tydelige krav til leverandører og følger opp risikotemaer gjennom hele innkjøpsprosessen.

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkraft har utviklet en versjon av Statkrafts leveregler som er spesielt rettet mot konsernets leverandører. Dette dokumentet beskriver konsernets krav til leverandører i forhold til miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeidslivsstandarder, helse og sikkerhet og anti-korrupsjon. Statkrafts leverandører skal gjøres kjent med levereglene og andre kravdokumenter ved innkjøpsprosess og kontraktsinngåelse.

Oppfølging av leverandører

Statkraft har implementert et risikobasert verktøy som identifiserer og følger opp risikotemaer gjennom hele innkjøpsprosessen. Anskaffelsesprosessen er utformet for å sikre oppfølging av leverandører på ulike stadier i prosessen. Risikoområder blir identifisert på et tidlig stadium, og høyrisikoområder blir tett fulgt opp gjennom hele anskaffelsesprosessen.