Spørsmål og svar

Her har vi samlet svar på spørsmål som ofte blir stilt.

Generelle spørsmål

Hvordan søker jeg på en jobb i Statkraft?

Alle ledige stillinger i Statkraft lyses ut på våre hjemmesider. Vi ber om at du søker direkte på våre utlyste stillinger dersom du finner noe av interesse for deg. For å sikre at hver kandidat blir gitt en helhetlig og rettferdig vurdering aksepterer vi kun søknader som lastes opp via vårt elektroniske søknadsskjema.

Finner du ikke en stilling som passer for deg? Da anbefaler vi deg å abonnere på kommende stillinger, slik at du får beskjed når det kommer stillinger som er relevante for deg. Du kan abonnere på kommende stillinger her.

Hvordan fungerer rekrutteringsprosessen i Statkraft?

Rekrutteringsprosessen i Statkraft er intuitiv, åpen og rettferdig. Alle ledige stillinger lyses ut på www.statkraft.no/karriere/, samt i våre kanaler på sosiale medier.

Søknad, CV og/eller andre relevante dokumenter må lastes opp i vårt elektroniske søknadskjema. Last opp dokumenter på samme språk som jobbannonsen.

Etter du har lastet opp søknaden din vil dette skje:

 1. Etter at Statkraft har mottatt søknaden din, vil du få en e-post som bekrefter at søknaden din er mottatt.
 2. En rekrutterer vil behandle søknaden din så snart søknadsfristen har gått ut.
 3. Hvis du er en aktuell kandidat vil du bli invitert til et førstegangsintervju. Merk at i de fleste rekrutteringsprosesser i Statkraft vil det kunne være aktuelt med flere intervjurunder før utvelgelse. Du vil også kunne bli bedt om å utføre en evnetest, personlighetstest og/eller løse en case i løpet av rekrutteringsprosessen. I løpet av intervjuene ønsker Statkraft å bli kjent med deg, men det er like viktig at du får muligheten til å finne ut om Statkraft passer for deg også.
 4. Den utvalgte kandidaten vil motta et tilbud fra oss, og resterende kandidater vil bli varslet om at stillingen er fylt.

Tilbyr Statkraft internship?

Statkraft tilbyr internship basert på etterspørsel. Alle internship lyses ut på våre hjemmesider. Vi ber om at du søker direkte på våre utlyste stillinger dersom du finner noe av interesse for deg.

Statkraft tilbyr også et sommerprosjekt for studenter. Sommerprosjektet går over åtte uker, vanligvis fra midten av juni til midten av august hvert år. Alle studenter som er på sitt andre til femte studieår kan søke, og vi ansetter vanligvis seks-åtte kandidater til sommerprosjektet. Les mer om sommerprosjektet her.

Tilbyr Statkraft deltidsjobb for studenter?

Statkraft tilbyr deltidsjobb for studenter basert på etterspørsel. Alle deltidsjobber lyses ut på våre hjemmesider. Vi ber om at du søker direkte på våre utlyste stillinger dersom du finner noe av interesse for deg.

Hvilket språk bør søknad og CV være på?

Det er ønskelig at søknad og CV er skrevet på samme språk som teksten i stillingsannonsen.

Er det et krav å snakke norsk?

Statkrafts offisielle arbeidsspråk er engelsk, så det er ikke et krav å snakke norsk. Det kan imidlertid være enkelte stillinger som krever ferdigheter i norsk eller andre språk, men dette vil fremgå tydelig i stillingsannonsen.

 

Om traineer

Når blir traineestillingene publisert, og hvor kan jeg finne dem?

Trainee-stillingene utlyses rundt september/oktober hvert år. Alle traineestillingene vil bli publisert på vår hjemmeside.

Hvem kan søke på traineeprogrammet i Statkraft?

De generelle kravene for å søke på traineeprogrammet er:

 • Du har utdanning på masternivå med gode resultater
 • Du er en positiv lagspiller som liker å samarbeide med andre
 • Du ønsker en bratt læringskurve
 • Du er engasjert, har stor arbeidsglede og ønsker å være med å utvikle Statkraft videre
 • Du er fleksibel med tanke på oppgaver og mobilitet

Du vil finne mer detaljert informasjon om hvem vi ser etter og spesifikke krav i de respektive traineestillingsannonsene.

Hva inneholder programmet?

 • Formålet med Statkrafts traineeprogram er å utvikle fageksperter innenfor våre satsingsområder med et helhetsbilde over hele vår virksomhet og verdikjede
 • Ettårig program med tre ulike jobbrotasjoner, hvorav minst en av dem i et annet land
 • Fast tilsettelse i en avdeling der man fortsetter i ny stilling etter fullført program
 • Programmet skreddersys med utgangspunkt i trainee’ens bakgrunn og enhetens kompetansebehov
 • Jevnlige kurs og fellessamlinger hvor traineegruppen møtes

Hvor mange traineer blir ansatt hvert år?

Statkraft ansetter vanligvis mellom fem og åtte traineer hvert år. Trainee-stillingene varierer fra år til år, avhengig av etterspørsel fra Statkrafts ulike forretningsområder.

Når er fristen for å søke på traineeprogrammet, og når starter programmet?

Fristen for å søke på traineeprogrammet avhenger av når trainee-stillingene blir publisert. Fristen vil imidlertid alltid fremgå tydelig i stillingsannonsene, og er vanligvis i oktober/november. Traineeprogrammet starter vanligvis 1. september, men det er også mulig å starte programmet tidligere etter avtale med den relevante avdelingen/kontaktpersonen.

Er det mulig å søke på mer enn en stilling?

Ja, du kan søke på flere stillinger dersom flere stillinger er relevant for deg.

Vil traineeprogrammet gi meg fast stilling?

Ja, traineer blir fast ansatt i en bestemt stilling, hvor de vil fortsette å jobbe etter å ha fullført det ettårige traineeprogrammet.

Er det et krav å snakke norsk?

Statkrafts offisielle arbeidsspråk er engelsk, så det er ikke et krav å snakke norsk. Det kan imidlertid være enkelte stillinger som krever ferdigheter i norsk eller andre språk, men dette vil fremgå tydelig i stillingsannonsen.

Kan jeg jobbe i et annet land?

Traineeprogrammet består av tre rotasjoner og det anbefales på det sterkeste å ha minst en stillingsrotasjon i utlandet. 

 

Om sommerprosjektet

Når blir stillingene i sommerprosjektet publisert, og hvor kan jeg finne dem?

Sommerprosjektet annonseres på våren hvert år, vanligvis rundt mars. Stillingene i sommerprosjektet vil bli publisert på vår hjemmeside.

Hvem kan søke på sommerprosjektet i Statkraft?

Alle studenter som er på sitt andre til femte studieår, kan søke på sommerprosjektet.

Hva er formålet med sommerprosjektet?

Sommerprosjektet er et initiativ som Statkraft gjennomfører hvert år. Kandidatene som blir valgt ut, har varierte akademiske og kulturelle bakgrunner. Kandidatene skal jobbe intenst som et team i åtte uker og vil jobbe med et tema som er relevant og viktig for Statkraft. Du kan lese mer om sommerprosjektet her.

Hvor mange ansetter dere til sommerprosjektet hvert år?

Statkraft ansetter vanligvis seks-åtte kandidater til sommerprosjektet hvert år.

Når er sommerprosjektet, og hvor lenge varer det?

Sommerprosjektet går over 8 uker, vanligvis fra midten av juni til midten av august hvert år.

Er sommerprosjektet i Norge?

Plasseringen for sommerprosjektet avhenger av prosjektet. Eksempler på tidligere plasseringer er Oslo, New Delhi og Düsseldorf.

Er det et krav å snakke norsk?

Som et internasjonalt selskap er Statkrafts offisielle arbeidsspråk engelsk. Statkraft rekrutterer sommerstudenter fra universiteter over hele verden, så det er ikke et krav å snakke norsk.

 

Om masteroppgavesamarbeid

Kan jeg skrive masteroppgaven min i samarbeid med Statkraft?

Tidligere har flere studenter skrevet masteroppgave i samarbeid med oss, og vi ønsker alltid gode ideer velkommen. Hvis du er interessert i å skrive din masteroppgave i samarbeid med Statkraft, anbefaler vi deg å kontakte HR-rådgiver Amanda Marie Lund på Amanda.Lund@statkraft.com. Når du tar kontakt, ber vi deg om å inkludere et sammendrag med detaljert informasjon om temaet ditt, området i Statkraft du ønsker å samarbeide med, samt tidsrammen du jobber innenfor.

Grunnet høy etterspørsel gjør vi oppmerksom på at vi dessverre ikke har mulighet til å besvare alle forespørsler eller finne passende rådgivere til alle prosjekter.