Jessica Li forebygger korrupsjon i Statkraft

Som en av oppunder 300 søkere fikk Jessica Li traineejobb i Statkrafts corporate finance-divisjon. Nå kan du følge i hennes fotspor.

Hun er født i Kina, vokst opp i USA og gjør nå karriere i finansavdelingene i Norges største kraftsleskap, Statkraft. Da 26 år gamle Jessica Li nærmet seg slutten på energistudiene ved Norges handelshøyskole i Bergen, sto det mellom olje og grønn energi.

Valget ble grønt.
De siste to årene har Jessica brukt sin økonomibakgrunn til å regne på lønnsomhet i vindkraft på Statkrafts London-kontor, hun har videreutviklet måleparametere i Dusseldorf og i dag er hun svært delaktig i Statkrafts interne prosjekter for å redusere risikoen for at Statkraft begår korrupsjon hjemme og ute.

Blir et stadig mer globalt selskap
Som en del av avdelingene som rapporterer til Statkrafts finansdirektør er hun førstehånds vitne til hvordan den tradisjonsrike kraftprodusenten blir et stadig mer globalt selskap.

– Det er en generell utfordring at vi går inn i mange nye markeder på kort tid. Vi må koordinere alt av bokføring og jus i nye land, sier Li. Statkraft har nå sin virksomhet i over 20 land, og målet er å bli verdenslendende på ren energi.

Statkraft søker trainee til finansområdet
Statkraft har nå lyst ut enda en traineestilling på finansområdet, og da særlig innenfor innkjøpsområdet. Den som får jobben vil få jobbe med komplekse utfordringer og store prosjekter innen fornybar energi globalt. Selv om utfordringene er store, lover Jessica Li at teamet tar i mot nye hoder med åpne armer.

– Jeg tror Statkraft er annerledes enn i mange andre selskaper. Alle er veldig forståelsesfulle overfor traineene, og alle har tid til å hjelpe deg. Statkraft er en god, internasjonal gruppe mennesker, sier hun.

Interessert i traineejobben i Statkrafts corporate finance-enhet? Se nærmere opplysninger om stillingen her.