Markedsoperasjoner

Statkraft er en betydelig aktør i internasjonale markeder der energi og energirelaterte produkter kjøpes og selges. Prisene i markedet varierer og påvirkes av flere faktorer. Vår jobb er å vite akkurat når det lønner seg å kjøpe eller selge et produkt, og vi analyserer enorme datamengder for å forstå mekanismene i markedet. Oppdragsgiverne våre spenner fra små produsenter som vil selge fra eget kraftverk, til store industribedrifter som trenger en stor, fast kraftforsyning, til strømleverandører.