Sertifikater for fornybar elektrisitet-bakgrunn

Sertifikater for fornybar elektrisitet representerer de miljømessige egenskapene i den elektrisiteten som produseres fra fornybare energikilder som f. eks. vann, vind og biomasse.

Sertifikater for fornybar elektrisitet går ofte under navn som GoO- (Guarantees of Origin) eller RECS-sertifikater (Renewable Energy Certificate System). De kan selges atskilt fra den fysiske elektrisiteten, og kjøpes normalt for å øke andelen av fornybar elektrisitet i leverandørenes - og de enkelte kunders - brenselsmiks.

Slik kan man på en praktisk og rimelig bygge omdømme som et bærekraftig selskap. Stigende etterspørsel etter fornybar elektrisitet, gjør at salget av sertifikatene også bidrar til å gjøre investeringer i nye produksjonsanlegg for fornybar elektrisitet mer lønnsomme.