Statkraft kjøper vannkraftproduksjon i Sverige og Finland

01.07.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 1. juli 2005) Statkraft og det svenske energikonsernet Sydkraft har i dag inngått avtale der Statkraft overtar 24 vannkraftverk i Sverige og Finland med en årlig middelproduksjon på ca. 1,6 TWh.

Transaksjonsprisen er på ca. 4,5 milliarder SEK. Statkraft overtar eierskapet og driftsansvaret fra 1. oktober 2005. Driften av kraftverkene vil bli samordnet med driften av Statkrafts øvrige kraftverk.

I Sverige overtar Statkraft 20 kraftverk med en årlig middelproduksjon på ca 1,3 TWh. Kraftverkene er plassert i Ångermanselven, Skellefteelven og Gideelven.

I Finland overtar Statkraft fire kraftverk med en årlig middelproduksjon på ca 0,3 TWh.

Kraftverkene er plassert ved byen Kotka sydøst i Finland og noen mil vest for Tampere i det sydvestlige Finland.


Kraftverket Kolsi (45 MW) i Finland er et av kraftverkene Statkraft nå kjøper.


Kjøpet er basert på en prinsippavtale som ble inngått i oktober i fjor mellom Statkraft og det tyske kraftselskapet E.ON, som er majoritetseier i Sydkraft.

- Dagens kjøp er viktig for vår europastrategi. Vi er allerede en betydelig aktør i det nordiske markedet. Med denne avtalen får vi tilgang til vannkraftproduksjon i Sverige og Finland. Dette gir oss en solid plattform for videre vekst i Norden og forsterker vår posisjon som en av Europas ledende produsenter av miljøvennlig energi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.