Statkraft bygger vindpark i Wales

14.03.2008 08.00 | pressemelding

Statkraft og samarbeidspartneren Catamount Energy Corporation har i dag besluttet å bygge vindpark i Wales, som selskapene fikk konsesjon for i fjor. Dette blir Statkrafts første vindkraftutbygging utenfor Norge – og flere er under planlegging.

Blaengwen Wind Farm skal bygges på et høydedrag nord for byen Carmarthen, sørvest i Wales. Anlegget vil bestå av ti vindturbiner fra Siemens Wind Power, med en samlet installert effekt på 23 MW.

Vindmøllene vil bli levert sommeren 2009 og vindparken skal etter planen settes i drift samme høst. Konsesjonen ble gitt av myndighetene i Carmarthenshire i mars i fjor.

Prosjektet er utviklet av Force 9 Energy i samarbeid med Catamount Cymru Cyf (CCC). Sistnevnte selskap vil stå som eier av Blaengwen Wind Farm. Statkraft og amerikanske Catamount Energy Corporation eier hver sin halvpart av CCC. Selskapene samarbeider om flere vindkraftprosjekter og har søkt konsesjon for bygging av ytterligere tre vindparker i Storbritannia.

– Statkraft har som mål å bli ledende innen vindkraft både på land og til havs i Nordvest-Europa. Vindkraft er en vesentlig del av fremtidens fornybare energiløsning. Gode vindforhold og noen av de beste rammebetingelsene i Europa er de viktigste grunnene til at Statkraft satser i Storbritannia, sier konserndirektør Siri Hatlen.

Statkraft har totalt ni vindkraftprosjekter under planlegging i Storbritannia sammen med partnere, samt 2,8 TWh under utvikling i Sverige sammen med SCA. Statkraft driver dessuten tre store vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2250 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.

Catamount utvikler, eier og driver vindkraftprosjekter. Selskapet har jobbet med utvikling av ren, konkurransedyktig kraftproduksjon i USA og Europa de siste 14 årene.