Pressemeldinger 2009

 • Statkraft åpner verdens første saltkraftanlegg

  24.11.2009 08.00 pressemelding

  (Oslo, 24. november 2009) Statkraft åpner i dag verdens første saltkraftanlegg på Tofte i Hurum. Den offisielle åpningen foretas av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

 • 3. kvartal 2009

  12.11.2009 08.00 pressemelding

  (Oslo, 12. november 2009) Statkrafts underliggende resultat før skatt ble 6668 millioner kroner i årets tre første kvartaler (8419 millioner kroner) , og 888 millioner kroner i 3. kvartal (1698 millioner kroner). Underliggende resultat etter skatt ble 3559 millioner kroner hittil i år (5205 millioner kroner), og 233 millioner kroner (693 millioner kroner) i kvartalet. Resultatet er påvirket av at kraftprisene er lavere i år enn i fjor. Konsernet vil nå gjennomføre tiltak for å tilpasse seg svakere markedsutsikter og selskapets kapitalsituasjon.

 • Christian Rynning-Tønnesen ny konsernsjef i Statkraft

  12.11.2009 08.00 pressemelding

  Christian Rynning-Tønnesen er ansatt som ny konsernsjef i Statkraft etter Bård Mikkelsen som skal fratre i henhold til sin ansettelsesavtale.

 • Tata Power velger SN Power som eksklusiv vannkraftpartner

  30.10.2009 08.00 pressemelding

  (Mumbai, 30. oktober) Tata Power, Indias største integrerte private kraftselskap, og SN Power, Norges hurtigvoksende internasjonale selskap innen fornybar energi, undertegnet i dag en samarbeidsavtale om utvikling av felles vannkraftprosjekter i India og Nepal. Dette er første gang Tata Power inngår en slik avtale med et annet vannkraftselskap.

 • Norsk klimainitiativ for fornybar energi i utviklingsland

  27.10.2009 08.00 pressemelding

  Norge må ta ledelsen for å sikre best mulig klimateknologi i utviklingslandene. Det mener WWF, LO, Statkraft og Norfund, som foreslår et nytt, norsk initiativ for teknologioverføring foran FNs klimatoppmøte i København.

 • Åpner verdens første saltkraftanlegg

  07.10.2009 08.00 pressemelding

  Tirsdag 24. november åpner Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit verdens første saltkraftprototyp på Tofte utenfor Oslo.

 • Statkraft kjøper åtte solkraftprosjekter fra italienske Solar Utility SpA

  24.09.2009 08.00 pressemelding

  (Hamburg, 24. september 2009) Italienske Solar Utility SpA undertegnet i dag en avtale med Statkraft om salg av åtte byggeklare solkraftprosjekter i Puglia-regionen sør-øst i Italia. Prosjektene har en samlet kapasitet på nesten 20 MW og er et første steg mot en felles ambisjon om å utvikle et kraftsenter for fornybar energi i Italia.

 • Enighet om prinsipper for nettfusjon i Sør-Trøndelag

  16.09.2009 08.00 pressemelding

  (Trondheim, 16. september 2009) Trondheim Energi og TrønderEnergi har i dag blitt enige om prinsipper for en nettfusjon i Sør-Trøndelag. Selskapene vil nå starte kommersielle forhandlinger med felles intensjon om å fusjonere nettselskapene Trondheim Energi Nett og TrønderEnergi Nett.

 • Ny vindkraftkonsesjon i Skottland

  08.09.2009 08.00 pressemelding

  (Oslo, 8. september 2009) Statkraft har fått konsesjon for bygging av et betydelig vindkraftverk i Skottland. Berry Burn Wind Farm kan bli tre ganger større enn vindparken Statkraft er i ferd med å bygge i Wales – og vil kunne forsyne over 43 000 britiske husstander med ren, fornybar energi.

 • Statkraft og skogindustriselskapet Södra skal samarbeide om fornybar energi

  27.08.2009 08.00 pressemelding

  Statkraft og det svenske skogindustriselskapet Södra har inngått en intensjonsavtale om fornybar energi. Avtalen innebærer utvikling av flere investerings- og samarbeidsprosjekter. Dersom alle prosjektene gjennomføres vil det innebære investeringer på cirka 8,5 milliarder kroner.