Først i verden med elektriske bybiler

27.05.2009 08.00 | pressemelding

Null utslipp, ingen støy, færre biler, mindre trafikk. Som første by i verden får Oslo nå elektriske bybiler. Statkraft sponser bilene som nå skal trafikkere Oslos gater.

Det norske selskapet Move About lanserer en verdensnyhet når de nå presenterer en bildelingsløsningen med elbiler. Innen ett år skal 75 biler skal være sentral plassert rundt om i Oslo. I første omgang blir 13 elbiler plassert på henholdsvis Oslo S, i Parkveien og på IT Fornebu. Medlemskapet koster 100,- per måned, og leieprisen spenner fra en timespris på 100 kroner til en helgepris på 800 kroner.

Elbilene er praktiske, trygge og morsomme å kjøre. Med denne tjenesten bidrar vi til at terskelen for å kjøre utslippsfritt blir betydelig redusert. Tilgang til kollektivfeltene, gratis bomring og gratis parkering gjør dette til en fantastisk reisemåte for folk med jobb og ærend i byen, sier daglig leder Michael Eimstad i Move About.

Leve som man lærer

Statkraft er med på laget gjennom sponsing av bilene, som har gjort det mulig å lansere tjenesten.
- Vi er størst i Europa innen fornybar energi, og hadde nok gjerne sett at Norge hadde satset enda mer både på produksjon og utnyttelse av fornybar kraft. Derfor er det en glede å kunne bidra til at dette prosjektet gjennomføres, sier leder for Marketing i Statkraft, Grete Ingeborg Nykkelmo.

Statkraft tilbyr også elbiler på deling til sine ansatte som har behov for bil i arbeidstiden.
- Det er viktig å leve som man lærer, og gjennom dette konseptet benytter vi i Statkraft ren energi på en effektiv måte, sier Nykkelmo.

Bil og tog

Sammen med offentlig transport og sykkeldeling, er elbildeling et godt miljøalternativ til privatbilen. Bilene kan bestilles på time-, dags- eller helgebasis, og medlemmer får adgang til bilene med et personlig, trådløst adgangskort.

NSB synes dette er et positivt bidrag for å få folk til å velge miljøvennlig transport, og i et pilotprosjekt oppfordrer de kundene sine til å prøve ut den nye tjenesten.

- NSB ønsker å legge til rette for at våre kunder kan reise med tog til jobben, også de dagene de trenger bil i løpet av dagen. 5 bybiler vil stå lett tilgjengelig på Oslo S, slik at våre passasjerer på en enkel måte kan benytte tilbudet, sier leder i NSB persontog Stein Nilsen.

Naturvernerne støtter opp

Norges Naturvernforbund støtter også opp om satsingen på elbildeling i Oslo, og har gjennom sin samarbeidsavtale med Statkraft fått sette sitt preg på bilene.

- Økt bruk av elbiler er svært viktig i arbeidet med å redusere den helseskadelige luftforurensingen i de store byene. Vi ønsker derfor de elektriske bybilene velkommen, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.