Pressemeldinger 2010

 • Statkraft og Finnfjord inngår langsiktig kraftavtale

  23.12.2010 08.00 pressemelding

  Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med ferrosilisiumprodusenten Finnfjord AS i Troms om levering av kraft på 0,7 TWh per år i en periode fra og med 01.01.2011 til og med 31.12.2022

 • Statkraft og Norske Skog inngår langsiktig kraftavtale

  23.12.2010 08.00 pressemelding

  Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med Norske Skogindustrier ASA for leveranser til papirfabrikken på Skogn i Nord-Trøndelag. Kontrakten innebærer en leveranse på 0.8 TWh per år i en periode fra og med 01.01.2011 til og med 31.12.2022.

 • Casale solpark solgt til italienske investorer

  21.12.2010 08.00 pressemelding

  (Oslo, 21 desember 2010) Statkraft har i dag signert og gjennomført en avtale om salg av Casale solpark til de to italienske selskapene Eurowood s.p.a og Blue Stream Resources s.r.l.

 • Statkraft SF – Stortinget vedtok økt innskuddskapital

  15.12.2010 08.00 pressemelding

  Stortinget vedtok i dag gjennom ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.

 • Statkraft SF - Regjeringen foreslår økt innskuddskapital

  26.11.2010 08.00 pressemelding

  Regjeringen foreslår i ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.

 • Statkraft selger solprosjektet Borgo til norske Innotech Solar

  16.11.2010 08.00 pressemelding

  Statkraft inngikk i går en avtale om salg av prosjektselskapet RA 2 S.r.l. til ITS Power AG, et datterselskap av det norske solenergiselskapet Innotech Solar AS.

 • Statkraft bygger sitt andre vannkraftverk i Tyrkia

  11.11.2010 08.00 pressemelding

  Statkraft har besluttet å bygge vannkraftverket Kargi i Tyrkia. Kraftverket, som skal stå ferdig ved årsskiftet 2013/2014, blir Statkrafts andre i Tyrkia. Det får en installert effekt på 102 MW og vil i gjennomsnitt produsere 467 GWh årlig. Det tilsvarer strømforbruket i ca 150 000 tyrkiske hjem. Investeringsrammen for prosjektet er rundt 2 milliarder kroner.

  Vannkraft
 • Akseptabelt resultat drevet av høyere priser og lavere produksjon

  11.11.2010 08.00 pressemelding

  Høyere kraftpriser i spotmarkedene, men lavere produksjon, ga Statkraft et underliggende* driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1745 millioner kroner i tredje kvartal, en økning fra 1444 millioner kroner i samme periode i fjor. Underliggende resultat etter skatt endte imidlertid på 469 millioner kroner, en nedgang fra 600 millioner kroner i fjor, som en følge av lavere bidrag fra tilknyttede selskaper.

 • SN Power åpner to elvekraftverk i Chile

  26.10.2010 08.00 pressemelding

  De to vannkraftanleggene "La Higuera" og "La Confluencia” kommer til å bidra med mer enn 310 MW ren energi totalt - nok til å forsyne mer enn 900 000 chilenske husstander med fornybar elektrisitet.

 • Statkraft kjøper resterende aksjer i Baltic Cable AB fra E.ON Sverige

  19.10.2010 08.00 pressemelding

  (Oslo, 19. oktober 2010) – Statkraft er enig med det svenske energiselskapet E.ON Sverige om å kjøpe de utestående 33,3 prosent av aksjene i Baltic Cable AB. Selskapet eier og driver kraftkabelen på 600 MW mellom Trelleborg i Sverige og Lübeck i Tyskland.