Statkraft SF – Stortinget vedtok økt innskuddskapital

15.12.2010 08.00 | pressemelding

Stortinget vedtok i dag gjennom ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.

Beløpet skytes inn som innskuddskapital til Statkraft SF, som deretter vil benytte den nye kapitalen som aksjeinnskudd i Statkraft AS.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12