Statkraft åpner sin første vindpark i Sverige

09.03.2011 08.00 | pressemelding

Wind farm in Sweden overview

Em vindpark, Statkrafts første vindkraftanlegg i Sverige.

(Oslo/Mönsterås, 9. mars 2011) I dag åpner Statkrafts første vindpark i Sverige. Vindparken Em er det første konkrete resultatet av et omfattende samarbeid mellom Statkraft og skogindustriselskapet Södra.

Em vindpark, Statkrafts første vindkraftanlegg i Sverige, åpnes offisielt i dag. Anlegget ligger utenfor Mönsterås i Sørøst-Sverige, og består av fire turbiner med en samlet installert effekt på 9,2 MW. Utbyggingen startet i juni i fjor og ble samordnet med oppføringen av Södras vindparkprosjekt ved Mönsterås Bruk.

- Vi gleder oss over å åpne vår første vindpark i Sverige, som er et kjernemarked for Statkrafts satsing på landbasert vindkraft. I Em er forholdene for vindkraft på plass, med gode vindressurser, enkel nettilknytning og rammebetingelser som gjør det lønnsomt å investere i ren energi, sier konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft.

Vindkraftverket er et resultat av samarbeidet med skogindustriselskapet Södra som ble inngått i 2009. Avtalen omfatter utvikling av rundt 600 MW vindkraft i Sør-Sverige.

I tillegg til prosjektene i sør har Statkraft et samarbeid med skogeieren SCA om vindkraftutvikling i Midt-Sverige. Statkraft SCA Vind AB har konsesjonssøkt seks vindparker med en samlet installert effekt på 1140 MW i Jämtland og Västernorrland. Samarbeidet med SCA omfatter også en betydelig industrikraftavtale for konsernets papirfabrikk i Sundsvall.

Statkraft eier og driver allerede tre vindparker i Norge og én i Wales. Selskapet har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling både i Norge og Storbritannia. Statkraft og Statoil er i ferd med å bygge havvindparken Sheringham Shoal utenfor England, og har fått lisens til å utvikle Europas største havvindsone på Doggerbank gjennom konsortiet Forewind.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.