Statkraft og Wacker Chemie Norway AS inngår langsiktig kraftavtale

25.05.2011 08.00 | pressemelding

Wacker Chemie Norway AS factory by the lake

Wacker Chemie Norway AS på Kyrksæterøra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. -Foto: Scanpix.

(Oslo, 25. mai 2011) Statkraft har i dag inngått en ny, langsiktig kraftkontrakt med silisiummetallprodusenten Wacker Chemie Norway AS.

Statkraft har i dag signert en ny langsiktig kraftavtale med silisiummetallprodusenten Wacker Chemie Norway AS på Kyrksæterøra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Avtalen omfatter leveranse av totalt 3,7 TWh elektrisk kraft i perioden frem til 31.12.2020.

Statkraft er hovedleverandør av kraft til industrien, og leverer et volum på mer enn 20 TWh årlig til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tredel av konsernets samlede årlige kraftproduksjon.

Om Statkraft:
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3 300 medarbeidere i mer enn 20 land.

Om Wacker Chemie Norway:
Wacker Chemie Norway er et heleid datterselskap av Wacker Chemie AG, et globalt kjemikonsern med hovedkontor i München, Tyskland. Med et bredt spekter av førsteklasses spesialprodukter, er WACKER ledende innen en rekke industrisektorer. Konsernets produkter er innsatsfaktorer i utallige raskt voksende bransjer som solceller, elektronikk, legemidler og husholdnings/personlig pleie-produkter. WACKER-konsernet omsatte for cirka 4,75 milliarder euro i 2010, hvorav vel 80 prosent utenfor Tyskland. WACKER har cirka 16 300 ansatte fordelt på 26 ulike produksjonsanlegg i Europa, Amerika og Asia, og vel 100 salgskontorer over hele verden.