Akseptabelt resultat i et lavt kraftmarked

08.11.2012 08.00 | pressemelding

Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2012 et underliggende* driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1185 millioner kroner, sammenlignet med 1751 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2011. Resultatet etter skatt ble 638 millioner kroner mot -1583 millioner kroner i tredje kvartal 2011.

-Kraftprisene i juli og august har vært lavere enn vi har sett i Norden på mange år. Til tross for det oppnådde Statkraft et akseptabelt resultat grunnet høy kontraktsdekning og noe høyere kraftproduksjon enn i samme periode i fjor,sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet etter skatt i kvartalet er påvirket av urealiserte verditap på energikontraktene, men dette mer enn oppveies av urealiserte valutagevinster.I 2011 var resultatet etter skatt sterkt påvirket av urealiserte nedskrivninger.

Samlet for årets ni første måneder endte underliggende EBITDA på 7644 millioner kroner mot 7823 millioner kroner i tilsvarende periode i 2011. Resultatet etter skatt ble 6511 millioner kroner sammenlignet med 712 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Markedsforholdene i tredje kvartal var fortsatt preget av mye nedbør og høy magasinfylling i Norden. Sammen med økende produksjon av fornybar kraft kombinert med lavere økonomisk aktivitet i Europa ga dette lavere kraftpriser. Den nordiske systemprisen lå i gjennomsnitt 42 prosent under samme kvartal i 2011 og endte på 20,9 EUR/MWh, mot 36,0 EUR/MWh i 2011. Gjennomsnittsprisen for de ni første månedene var 29,3 EUR/MWh mot 51,5 EUR/MWh i fjor. Den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske markedet hadde en nedgang på 11 prosent i kvartalet og endte på 43,7 EUR/MWh mot 49,2 EUR/MWh i 2011.

Konsernets kraftproduksjon i tredje kvartal var 11,4 TWh, en økning på 4 prosent i forhold til tredje kvartal i fjor. Økningen var størst innenfor vannkraftproduksjonen som lå 10 prosent høyere enn i 2011. Vindkraftproduksjonen var også høyere, mens gasskraftproduksjonen var svært lav. For årets ni første måneder var produksjonen 43,7 TWh mot 35,7 TWh i 2011.

- Statkraft har økt innsatsen for utvikling av vindkraft i Europa. I september åpnet havvindparken Sheringham Shoal på 317 MW utenfor Norfolk i England. Sammen med Statoil har Statkraft nylig kjøpt det britiske havvindprosjektet Dudgeon med konsesjon for utbygging av inntil 560 MW. Statkrafts eierandel er 50 prosent i Sheringham Shoal og 30 prosent i Dudgeon. I tredje kvartal ble det også vedtatt, i samarbeid med SCA, å bygge vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Midt-Sverige på til sammen 369 MW, sier Christian Rynning-Tønnesen.

*Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Statkraft AS Q3/2012 - kvartalsrapport 2,6MB .PDF
Statkraft AS Q3/2012 - presentation 0,5MB .PDF
Statkraft Q32012 - nøkkeltall 39KB .XLS