Statkraft bygger sin andre vindpark i Skottland

11.12.2012 08.00 | pressemelding

Wind farm in Scotland UK

(Oslo/London, 11. desember 2012) Statkraft har besluttet å bygge Berry Burn Wind Farm, nær Inverness i Skottland. Dette styrker Statkraft’s posisjon i det britiske energimarkedet, og bidrar til å nå Skottlands ambisiøse mål om en renere energiforsyning.

Byggearbeidene er i gang denne uken, og vindparken er planlagt ferdigstilt tidlig i 2014.

- Byggestart på Berry Burn Wind Farm er gode nyheter for Moray-distriktet og Skottland. I løpet av byggeperioden vil prosjektet bidra til inntil 50 lokale arbeidsplasser. Når vindparken kommer i drift vil dessuten et næringsfond bli opprettet, slik at verdiskapingen også kommer lokalsamfunnet til gode, sier Fergus Ewing, skotsk minister for energi, næringsliv og turisme.

Heleid prosjekt

Berry Burn Wind Farm bygges nord i Skottland, omtrent 30 kilometer øst for Inverness. Prosjektet fikk konsesjon 2009. I alt 29 vindmøller, hver med en effekt på 2,3 MW, skal reises i parken. Vindparkens samlede installerte effekt blir 66,7 MW og den vil i gjennomsnitt produsere ca 184 GWh årlig. Statkrafts investeringsramme for prosjektet er om lag 640 millioner kroner.

Statkraft har siden 2004 utviklet prosjektet gjennom prosjektselskapet Catamount Energy Ltd, hvor Statkraft har eid 50 prosent. Statkraft har kjøpt den andre halvparten av selskapet fra partneren Duke Energy og eier nå 100 prosent.

- Vi er svært tilfreds med å kunne gå i gang med byggingen av denne vindparken, som vil bidra til vekst innen et strategisk satsingsområde for Statkraft. I tillegg bidrar byggingen til å nå de ambisiøse målene for utbygging av fornybar energi i Storbritannia og Skottland, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Sterk vindkraftvekst i Statkraft

Statkraft eier og driver allerede vindparker i Norge, Sverige og Storbritannia, og har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling. Statkraft har allerede en vindpark under bygging helt nord i Skottland og fire vindparker bygges ut samtidig i Sverige.

I september åpnet selskapets første havvindpark, Sheringham Shoal Offshore Wind Farm, som er bygget i samarbeid med Statoil utenfor kysten av Norfolk i England. Sammen med Statoil utvikler Statkraft dessuten havvindprosjektet Dudgeon i samme farvann. Videre har Statkraft lisens til å utvikle konsesjonssøknader for Europas største havvindsone (9.000 MW) på Doggerbank, sammen med partnerne i konsortiet Forewind.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.