Statkraft og Røde Kors inngår samarbeid

21.12.2012 08.00 | pressemelding

Asne Havnelid and Bente Engesland

Generalsekretær Åsne Havnelid i Røde Kors og kommunikasjonsdirektør Bente Engesland i Statkraft.

(Oslo, 21. desember 2012) Statkraft og Røde Kors inngår en samarbeidsavtale for å styrke det humanitære arbeidet internasjonalt, med fokus på områder der Statkraft har forretningsvirksomhet. Målet er å øke bevisstheten om betydningen av humanitær innsats, gjensidig utveksling av kompetanse og direkte støtte i kriser.

- Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og vokser internasjonalt. Selskapet er opptatt av å styrke sitt samfunnsansvar i land det er til stede og hvor det er behov for sosial og humanitær innsats. Røde Kors er en svært anerkjent humanitær aktør med internasjonal slagkraft og en veldig god samarbeidspartner for Statkraft, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland.

Tyrkia er et av landene i Europa der det kan bli etablert konkrete samarbeidsprosjekter. Statkraft er også opptatt av gjensidig utveksling av ekspertise og kompetanse, og av å gi ansatte muligheten til å engasjere seg.

- Vi er veldig stolte av å få til en samarbeidsavtale med Statkraft, sier Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors. Statkraft er i likhet med Røde Kors en viktig internasjonal aktør og har virksomhet i land hvor Røde Kors-bevegelsen er til stede. Bidragsytere som Statkraft er viktig for at Røde Kors skal kunne fortsette sitt arbeid for å hindre og lindre nød. Vi i Røde Kors ser frem til å samarbeide med Statkraft og til å engasjere Statkrafts ansatte i Røde Kors sitt humanitære arbeid, sier Havnelid.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.