Statkraft utvider Nedre Røssåga kraftverk

07.11.2012 08.00 | pressemelding

Lower Rossoga

Nedre Røssåga kraftverk

(Oslo, 7. november 2012) Statkraft har besluttet at Nedre Røssåga kraftverk i Hemnes kommune i Nordland skal utvides med ca 100 MW. Med utvidelsen økes produksjonen fra 2 TWh til ca 2,2 TWh pr år og videre drift av anlegget sikres i et langsiktig perspektiv. Prosjektet har et investeringsbudsjett på om lag NOK 1300 millioner. Byggetiden er planlagt å ta om lag 4 år med oppstart i 2013. Nedre Røssåga kraftverk i Hemnes kommune ble satt i drift i 1955.

-Utvidelsen av Nedre Røssåga er et godt eksempel på et opprustnings og utvidelsesprosjekt der produksjonen i eksisterende anlegg økes uten å ta i bruk nye reguleringer. Produksjonen øker med om lag 200 GWh ny fornybar energi og tilsvarer energibehovet til ca 10.000 husstander, sier konserndirektør Steinar Bysveen.

Investeringsbeslutningen om å utvide Nedre Røssåga kraftverk føyer seg inn i rekken av flere investeringer i ny kapasitet Statkraft har gjort de siste årene, hvorav flere er i Nord-Norge. Investeringene har vært knyttet til blant annet Svartisen kraftverk i Meløy, Kjensvatn kraftverk i Hemnes og Eiriksdal kraftverk i Høyanger.

Prosjektet innbefatter nye parallelle tunneler og ny stasjonshall for Nedre Røssåga med et nytt aggregat. Utløpet fra kraftstasjonen blir plassert ca 600 m lenger opp i vassdraget hvilket vil bedre forholdene for laks i den lakseførende delen av Røssåga. Ved hjelp av nye parallelle tunneler og økt kapasitet i anlegget er det mulig å redusere flomtap og produsere mer fornybar kraft på en bærekraftig måte.

Statkraft har gjennomført anbudskonkurranser for de fleste store leveransene og vil i det nærmeste inngå kontrakter med aktuelle leverandører.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.