Statkraft kjøper EVNs aksjer i Devoll Hydropower

20.03.2013 08.00 | pressemelding

River between hills in albania

Vannkraftprosjektet Devoll består av tre kraftstasjoner i Devoll-dalen, og har en samlet installert kapasitet på 278 MW.

(Oslo/Wien, 20. mars 2013) Statkraft og østerrikske EVN AG signerte igår en avtale som innebærer at Statkraft kjøper EVNs 50 prosent eierandel i Devoll Hydropower ShA. Avtalen forutsetter godkjenning fra Økonomi, handels- og energidepartementet (METE) i Albania, samt ratifisering av endret konsesjonsavtale i det albanske parlamentet.

Siden parlamentet i Albania vedtok konsesjonsavtalen for vannkraftprosjektet Devoll i 2009, har prosjektet gjennomgått ulike utviklingsstadier. Anbudsprosessen er i full gang og arbeidet med å få alle nødvendige tillatelser og godkjenninger fra albanske myndigheter er nær sluttført.

Gjennom aksjekjøpet blir Statkraft 100 prosent eier av Devoll-prosjektet, et vannkraftprosjekt Statkraft er dedikert til å gå videre med. EVN vil på sin side fortsatt være i aktive i Albania gjennom Astha-prosjektet sammen med Verbund AG.

“Vi ser Albania som et interessant land for vannkraftinvesteringer, og er svært fornøyde med å få på plass avtalen med EVN om kjøp av deres aksjer. Vi ser frem til å kunne realisere Devoll-prosjektet, som vil øke kraftproduksjonen i Albania med 20 prosent, sier konserndirektør for Internasjonal vannkraft i Statkraft, Øistein Andresen.

Om prosjektet:

Vannkraftprosjektet Devoll består av tre kraftstasjoner i Devoll-dalen, og har en samlet installert kapasitet på 278 MW. Den årlige kraftproduksjonen er estimert til cirka 800 GWh, nok til å øke kraftproduksjonen i Albania med 20 prosent. Konsesjonsavtalen ble ratifisert av det albanske parlamentet i 2009. 

Om Statkraft:

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3500 medarbeidere i mer enn 20 land.