Pressemeldinger 2014

 • Al Gore til Statkraft-konferanse

  30.10.2014 14.00 pressemelding

  (Oslo, 30. oktober 2014) Nobelprisvinner og tidligere visepresident i USA, Al Gore, kommer til Oslo i juni 2015 for å delta i markeringen av Statkrafts 120-årsjubileum.

 • Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny fornybar energi

  31.07.2014 09.00 pressemelding

  (Oslo/London, 31. juli 2014) Statkraft selger 49 prosent i tre landbaserte vindparker i Storbritannia til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene og videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

 • Grønt lys for Dudgeon havvindpark

  01.07.2014 14.00 pressemelding

  (Oslo, 1. juli 2014) Statoil og Statkraft har besluttet å starte byggingen av Dudgeon havvindpark utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. Full produksjon planlegges mot slutten av 2017.

 • Statkraft selger finsk kraftproduksjon

  27.06.2014 08.05 pressemelding

  (Oslo, 27. juni 2014) Statkraft har inngått en avtale med et finsk konsortium om salg av vannkraftvirksomheten i Finland. Statkraft mottar et vederlag på ca. 2,0 milliarder kroner. Regnskapsmessig gevinst er ca. 1,2 milliarder kroner.

 • Södra og Statkraft vil samarbeide om biodrivstoff

  15.05.2014 08.26 pressemelding

  (Lilleaker/Tofte, 15. mai 2014) Statkraft og Södra har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap med mål om å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare. Avtalen innebærer at Statkraft vil kjøpe Södra Cell Tofte AS som eier industriområdet for den tidligere cellulosefabrikken på Tofte i Hurum.

 • Dudgeon får havvindmøller på 6 MW

  13.03.2014 13.11 pressemelding

  Statoil, som er operatør av havvindprosjektet Dudgeon, har inngått to avtaler med Siemens plc om detaljprosjektering, leveranser, montasje, idriftsettelse og service av 67 havvindturbiner til Dudgeon Offshore Wind Farm.

 • Etablerer samarbeid om vindkraft på Fosen

  03.03.2014 12.43 pressemelding

  De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter på Trøndelagskysten.

 • Statkraft AS – resultat for fjerde kvartal 2013 - Godt kvartalsresultat

  13.02.2014 12.36 pressemelding

  (Oslo, 13. februar 2014) Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2013 et underliggende drifts-resultat før avskrivninger (EBITDA) på 3843 millioner kroner, som er 326 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Resultat etter skatt endte på 2354 millioner kroner mot -1960 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

 • CFO Jens Bjørn Staff slutter i Statkraft

  06.02.2014 12.45 pressemelding

  (Oslo, 6. februar 2014) Jens Bjørn Staff har sagt opp sin stilling som konserndirektør og CFO i Statkraft. Staff er utnevnt som konserndirektør økonomi og finans i Orkla ASA. Jens Bjørn Staff (46) har siden 2011 vært konserndirektør og CFO med ansvarsområdene økonomi, finans og konsernrevisjon.

 • Klima-initiativ mobiliserer unge ledere

  24.01.2014 12.47 pressemelding

  (Davos/Oslo 24.01.14) Statkraft lanserte i samarbeid med World Economic Forum i dag et initiativ for å mobilisere unge ledere i klimasaken. På lanseringen deltok også det norske kronprinsparet sammen med en rekke unge ledere fra flere land.