CFO Jens Bjørn Staff slutter i Statkraft

06.02.2014 12.45 | pressemelding

Jens Staff

Jens Bjørn Staff

(Oslo, 6. februar 2014) Jens Bjørn Staff har sagt opp sin stilling som konserndirektør og CFO i Statkraft. Staff er utnevnt som konserndirektør økonomi og finans i Orkla ASA. Jens Bjørn Staff (46) har siden 2011 vært konserndirektør og CFO med ansvarsområdene økonomi, finans og konsernrevisjon.

-Jens Bjørn Staff har vært en sentral og dyktig konserndirektør i Statkraft. Han har gjort en solid innsats gjennom å utvikle CFO-organisasjonen i en periode med betydelig inter-nasjonalisering av selskapet. Han vil fortsette som CFO i Statkraft frem til sommeren og jeg ønsker ham lykke til videre, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

-Tilbudet om å bli CFO i Orkla var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg er samtidig svært takknemlig for den tiden jeg har hatt i Statkraft hvor jeg sammen med svært dyktige medarbeidere har hatt det privilegium å arbeide i et av Norges mest spennende selskaper, sier Jens Bjørn Staff.

Jens Bjørn Staff kom til Statkraft fra Statoil der han i perioden 2005-2011 hadde flere lederposisjoner i ulike enheter.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.