Grønt lys for Dudgeon havvindpark

01.07.2014 14.00 | pressemelding

(Oslo, 1. juli 2014) Statoil og Statkraft har besluttet å starte byggingen av Dudgeon havvindpark utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. Full produksjon planlegges mot slutten av 2017.

Når utbyggingen av havvindparken er fullført, vil Dudgeon levere fornybar energi til omkring 410.000 britiske hjem. Dudgeon-utbyggingen vil nå gå over i en ny fase, som begynner med legging av kabler og bygging av transformatorstasjon på land. Utbyggingsaktiviteter til havs vil starte i 2016.

Samlet investering i Dudgeon er anslått til 1,5 milliarder britiske pund (om lag 15 milliarder kroner). Eierne av Dudgeon planlegger en samarbeidsstruktur som gjenspeiler dette investeringsnivået.  Statkraft eier 30 prosent av prosjektet og selskapets andel av investeringen ventes å være ca 4,5 milliarder kroner.

-Vi er svært tilfreds med dagens investeringsbeslutning, som innebærer at vi tar et sprang fremover i tråd med våre vekstambisjoner innenfor britisk offshore vindkraft. Dudgeon-prosjektet er en lønnsom investering, vil levere betydelige mengder ren energi til det britiske markedet og er en ypperlig plattform for å utvikle Statkrafts havvindkompetanse videre, sier Olav Hetland, direktør for offshore vindkraft i Statkraft.  

En kombinasjon av Statoils offshore-kompetanse og Statkrafts erfaring fra store prosjekter innen fornybar energi vil skape verdier for eierne, leverandørene og britisk industri generelt.

Dudgeon-investeringen kan gi fordeler for den britiske havvindindustrien. Minst 70 lokale arbeidsplasser vil bli opprettet direkte i driftsfasen. I tillegg kommer jobber i byggeperioden og indirekte i leverandørkjeden.

Storbritannias energiminister Michael Fallon uttrykker tilfredshet med beslutningen.
- Dagens beslutning understreker hvor vellykkede våre nye kontrakter er, og viser at de vil føre til en strøm av investeringer innen fornybar energi. Som det beste stedet i verden å investere i havvindprosjekter, tiltrekker Storbritannia seg millioner av pund i investeringer. Dette bringer hundrevis av grønne jobber og bidrar til å styrke energiforsyningen fra nasjonale kilder. Siden 2010 har vi tiltrukket oss investeringer innen fornybar energi for 34 milliarder pund. Dette er prosjekter som potensielt kan gi 37.000 jobber i Storbritannia, sier Fallon.

Statoil er operatør for Dudgeon havvindprosjekt og vil lede prosjektet fram mot ferdigstillelse og full produksjon fra 2017.

Om prosjektet:

Dudgeon havvindpark vil bli bygget ut med en produksjonskapasitet på 402 MW. Dette tilsvarer nok strøm til å forsyne inntil om lag 410.000 britiske hjem. Havvindparken vil ligge i Nordsjøen, 32 km nord for byen Cromer i det nordlige Norfolk, og 20 km nordøst for havvindparken Sheringham Shoal.

Lisensen for Dudgeon havvindpark ble tildelt av britiske myndigheter i den andre tildelingsrunden i 2003.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kommunikasjonssjef  Torbjørn Steen, Statkraft: +47 911 66 888. e-post: ts@statkraft.com

Fakta om Dudgeon:

 • Ligger 32 km utenfor kysten av det nordlige Norfolk
 • Vanndyp: 18-25 m
 • Kapasitet på 402 MW, årlig produksjon på 1,7 TWh, som er nok til å forsyne 410.000 britiske hjem med strøm
 • 67 vindturbiner med en kapasitet på 6 MW hver – Siemens
 • Vindturbiner på fundamenter som står fast på havbunnen og en transformatorstasjon på feltet som veier 1000 tonn
 • En transformatorstasjon på land i Necton, strømmen sendes inn på det nasjonale kraftnettet

Tidsplan for prosjektet:

 • Legging av landkabler: 2015
 • Installering av fundamenter til havs: 2016
 • Montering av turbiner: 2017
 • Første strømproduksjon: 2017
 • Full produksjon: slutten av 2017