Södra og Statkraft vil samarbeide om biodrivstoff

15.05.2014 08.26 | pressemelding

Södra Cell Tofte

Intensjonsavtalen mellom Statkraft og Södra ble presentert på Tofte torsdag. F.v. prosjektleder i Statkraft Rune Gjessing, ordfører i Hurum Monica Vee…

(Lilleaker/Tofte, 15. mai 2014) Statkraft og Södra har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap med mål om å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare. Avtalen innebærer at Statkraft vil kjøpe Södra Cell Tofte AS som eier industriområdet for den tidligere cellulosefabrikken på Tofte i Hurum.

Biodrivstoff vil være et viktig bidrag for å nå nasjonale og internasjonale målsetninger om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren. Det er forventet at myndighetene vil stimulere til økt innblanding av bærekraftig biodrivstoff i oljebasert drivstoff.

– Statkraft ser på biodrivstoff som et interessant område innen fornybar energi. Jeg tror samarbeidet med Södra vil bli et godt fundament for utvikling av prosjektet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

– Södra følger med stor interesse teknologiutviklingen og de forretningsmuligheter som ligger i utnyttelse av skogsråstoff til industriell produksjon av klimanøytralt drivstoff. Vi har også god erfaring fra tidligere samarbeid med Statkraft og ser frem til å forene de to selskapenes kompetanse og erfaring i dette prosjektet, sier konsernsjef Lars Idermark i Södra.

Allerede god infrastruktur

Intensjonsavtalen innebærer at Statkraft overtar alle aksjene i Södra Cell Tofte AS og at Södra og Statkraft oppretter et nytt biodrivstoffselskap som skal eies med 49 % av Södra og 51 % av Statkraft.

Industriområdet på Tofte ligger godt til rette for en fremtidig biodrivstoffsatsing. Det har en etablert infrastruktur for å håndtere store mengder trevirke, og industriområdet ligger sentralt på Østlandet med en god dypvannskai for utskiping.

 

– Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land. –

– Södra er et konsern med en omfattende skogbruksvirksomhet og er en av de ledende produ-sentene av papirmasse, trevarer og bioenergi. Bedriften, som eies av 50 000 sørsvenske skog-seiere, har 3500 ansatte og omsetter for 17 milliarder kroner. –


For ytterligere informasjon:

Pressetalsmann i Statkraft, Knut Fjerdingstad
Tlf.: 901 86 310.
E-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

Administrerende direktør i Södra Cell Tofte AS, Christen Grønvold-Hansen
Tlf.: +46 70 646 33 37.
E-post: christen.gronvold-hansen@sodra.com