Statkraft selger finsk kraftproduksjon

27.06.2014 08.05 | pressemelding

(Oslo, 27. juni 2014) Statkraft har inngått en avtale med et finsk konsortium om salg av vannkraftvirksomheten i Finland. Statkraft mottar et vederlag på ca. 2,0 milliarder kroner. Regnskapsmessig gevinst er ca. 1,2 milliarder kroner.

Vannkraftverkene Harjavalta (Statkrafts andel er 13,2 %), Koivukoski (100 %), Kolsi (100 %) og Korkeakoski (100 %) var en del av en større transaksjon med E.ON Sverige i 2004. Kraftverkene som selges har en samlet installert kapasitet på 66 MW. Konsortiet består av Vantaan Energia, Turku Energia, Oulun Energia, Pori Energia og Oulun Seudun Sähkö.

- Beslutningen om å selge de finske kraftverkene er basert på strategiske vurderinger. Etter gjennomføring av transaksjonen vil Statkraft ikke lenger ha kraftproduksjon i Finland, men vi vil fortsatt være aktive i det finske kraftmarkedet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. 

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land.

 

For ytterligere informasjon:

IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com

Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com