Klima-initiativ mobiliserer unge ledere

24.01.2014 12.47 | pressemelding

Davos

Statkrafts konsernsjef er spesielt glad for at kronprinsparet viser sitt engasjement gjennom deltakelsen på arrangementet i dag.

(Davos/Oslo 24.01.14) Statkraft lanserte i samarbeid med World Economic Forum i dag et initiativ for å mobilisere unge ledere i klimasaken. På lanseringen deltok også det norske kronprinsparet sammen med en rekke unge ledere fra flere land.

-Ungdom former fremtiden. Å mobilisere unge folk er svært viktig i klimasaken.  Vi trenger nye generasjoner som gir oss nye perspektiver, nye tilnærminger og nytt pågangsmot, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Initiativet skal ledes av Global Shapers Community, som er WEFs (World Economic Forum) nettverk av unge og engasjerte pådrivere.  Målet er å få til handling lokalt i verdens storbyer gjennom håndfaste og skalerbare løsninger for energieffektivisering. Løsningene skal utgjøre viktige bidrag i arbeidet for å holde verden innenfor to-gradersmålet.

FNs klimamøte og COP 21

Målsettingen er å presentere ulike forslag på FNs klimamøte i New York 23. september. På lang sikt er målet å produsere nye ideer og løsninger i oppkjøringen til det 21. klimatoppmøtet (COP 21), som arrangeres i Paris i desember 2015.

Christian Rynning-Tønnesen sier at Statkraft som energiprodusent har et naturlig ansvar for å forsøke å bevege verden mot en lavkarbonfremtid. Sammen med blant andre Coca Cola, Unilever og British Telecom vil Statkraft samarbeide videre om initiativet som ble lansert i dag.

Støtte fra det norske kronprinsparet

Statkrafts konsernsjef er spesielt glad for at kronprinsparet viser sitt engasjement gjennom deltakelsen på arrangementet i dag. HKH Kronprins Haakon var medlem av Young Global Leaders fra 2005 til 2010, og er i dag medlem av stiftelsens styre. HKH Kronprinsesse Mette-Marit er mentor for Oslo-avdelingen av Global Shapers.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.