Statkraft og Södra oppretter biodrivstoffselskap

16.02.2015 15.00 | pressemelding

(Lysaker/Tofte, 16. februar 2015) Statkraft og Södra har opprettet et selskap for å etablere fremtidig produksjon av andregenerasjons biodrivstoff. Selskapet heter Silva Green Fuel AS og er eid 51% av Statkraft og 49% av Södra. Biodrivstoff kan bli et viktig bidrag for å nå nasjonale og internasjonale mål om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren.

Det nye selskapets første oppgave er å finne en kostnadseffektiv teknologi for lønnsom industriell produksjon av andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsråvare. Samtidig vil en fremtidig satsing være avhengig av at myndighetene legger til rette for økt brukt av biodrivstoff gjennom avgiftsendringer og attraktive insentiver.

– Statkraft vurderer biodrivstoff som en spennende forretningsutvikling innen fornybar energi. Samarbeidet med Södra, gjennom selskapet Silva Green Fuel AS, er et godt fundament for å utrede ulike teknologier, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

– Södra følger med stor interesse teknologiutviklingen og de forretningsmuligheter som ligger i utnyttelse av skogsråstoff til industriell produksjon av klimanøytralt drivstoff. Vi har også god erfaring fra tidligere samarbeid med Statkraft og ser frem til å forene de to selskapenes kompetanse og erfaring i dette prosjektet, sier konsernsjef Lars Idermark i Södra.

Kjøper fabrikktomten på Tofte

Statkraft har overtatt alle aksjene i Södra Cell Tofte AS som eier den tidligere fabrikktomten på Tofte. Industriområdet ligger sentralt på Østlandet og har en etablert infrastruktur og dypvann-skai for å håndtere store mengder trevirke. Statkraft planlegger derfor også handel med bio-masse fra Tofte til eksisterende biokraftverk i våre naboland. 

 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

Södra er et konsern med en omfattende skogbruksvirksomhet og er en av de ledende produsentene av papirmasse, trevarer og bioenergi. Bedriften, som eies av 50 000 sørsvenske skogseiere, har 3500 ansatte og omsetter for 17 milliarder kroner.

 

For ytterligere informasjon:

Pressetalsmann i Statkraft, Knut Fjerdingstad
Tlf.: +47 901 86 310
E-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

Administrerende direktør i Södra Tofte AS, Christen Grønvold-Hansen
Tlf.: +46 70 646 33 37
E-post: christen.gronvold-hansen@sodra.com