Statkraft Sverige AB

Kraftstasjon

Statkraft Sverige AB har virksomheter innenfor drift og vedlikehold av vannkraftanlegg i Sverige, med tilhørende vannplanlegging og -styring. Hovedkontoret ligger i Stockholm.

For mer informasjon, se denne siden.