Sürdürülebilirlik

White flowers in grass.

Statkraft olarak ekolojik ayak izimizi azaltacak çözümler için sürekli çalışıyoruz. Enerji üretiminin tüm süreçlerinde çevresel etkilerimizi gözetiyor ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba sarfediyoruz.

Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal sorumluluk (KS), Statkraft’ta iş süreçlerinin doğal bir parçası ve sürdürülebilirliğe dayalı iş modelinin başarısının anahtarıdır. Statkraft’ta kurumsal sosyal sorumluluk gerçekleştirilirken, ulusal mevzuatlar ve uluslararası alanda tanınmış ilke ve yönergeler esas alınmaktadır.

Bir yenilenebilir enerji şirketi olarak başarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın inanç ve güvenine ve toplumdan aldığımız desteğe bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, tüm paydaşlarımızın faaliyetlerimizin sosyal, çevresel veya ekonomik etkilerine dair görüşlerine hassasiyetle yaklaşmaktayız.  Faaliyetlerimizi topluma ve doğal çevreye zarar vermeden, yöre halkları ve çevresel değerler ile uyum içinde gerçekleştirmek için en yüksek çabayı göstermekteyiz. Geniş ve çok çeşitli paydaş grupları ile iyi ilişkiler geliştirmeyi, başarının şartı olarak benimsiyoruz.

Uluslararası Standartlar

Statkraft, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir üyesi olup, insan haklarını, çalışma standartlarını, çevreyi ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsayan on ilkeye bağlılığını beyan etmiştir. Statkraft aynı zamanda, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine dair sürdürülebilirlik prensiplerini tanımlayan OECD yönergelerine de uyar. Bunların yanı sıra, inşaat aşamasındaki projelerde, kapsamlı sosyal ve çevresel etki analizleri öngören Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) sürdürülebilir performans standartlarını esas alır.

Statkraft Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi (World Business Council for Sustainable Development/WBCSD), Uluslararası Hidroelektrik Birliği (International Hydro Association/IHA) ve Eurelectric platformlarında aktif bir üyedir. Statkraft, dünya çapında yolsuzlukla mücadeleye adanmış bir organizasyon olan Transparency International’a da üyedir.

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Statkraft, sürdürülebilirlik performansını uluslararası alanda tanınmış ilke ve yönergeleri izleyerek yıllık olarak raporlamaktadır.

Sorumlu İş Yönetimi Uygulamaları

Statkraft yolsuzlukla ilgili olarak sıfır tolerans politikası izlemekte ve yolsuzlukla mücadeleye sistemli ve sorumluluk sahibi uygulamaları ile katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlam bir iş etiği anlayışı etrafında bir araya gelmesini sağlamak için elimizden gelen en büyük çabayı göstermekteyiz. İyi iş ahlakına yönelik ilkelerimiz, Statkraft’ın Davranış Kuralları’nda ifade edilmiştir. Davranış Kuralları, Statkraft çalışanları ve iş ortaklarının uyması beklenen temel kural ve ilkeleri özetlemektedir.

İş sağlığı ve güvenliği

İş güvenliği Statkraft’ın ilk ve en yüksek önceliğidir. Hedefimiz çalışanlarımızın, yüklenicilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarımızın sıfır yaralanma hedefini başarmasıdır.

Statkraft, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için aktif ve sistemli bir şekilde çalışmaktadır. Şeffaf ve önleyici bir sağlık ve güvenlik kültürü geliştirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.