Çakıt Hidroelektrik Santrali

Children outside building in Cakit.

Çakıt HES Projesi, Adana’nın Karaisalı ilçesi sınırları içinde yer alan 20.2 MW kapasiteli nehir tipi bir HES tesisidir. Çok kısıtlı sosyal ve çevresel etkilere sahip Çakıt HES, Kapıkaya Mahallesi'ne komşu konumdadır. Kayalık bir alanda konumlandırılmış olan proje, uygun konumu ile tarım ve yerleşim alanlarına zarar vermemiştir.

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

Çakıt HES, işletme aşamasının başlangıcından bu yana olası etkilerini minimize etmek ve bölgenin ihtiyaçlarına katkı sağlamak üzere projeye komşu yerleşim alanları ile yakın iletişim kurmuş, projenin etki alanında yer alan Kapıkaya Mahallesi ve Karaisalı ilçesi’nde toplumsal kalkınma ve çevre değerlerinin korunması amacıyla çeşitli programlar gerçekleştirmiştir.

Karaisalı ilçesinde okulların bakım/onarımı, çevre temalı eğitim programları ve çeşitli sponsorluklar ile Çakıt HES eğitim, gençlik ve spor faaliyetlerine desteğini sürdürmektedir.

Çakıt HES, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile Karaisalı Kaymakamlığı tarafından uygulanmakta olan ve bölgenin turizm potensiyelini geliştirmeyi amaçlayan Kapıkaya Kanyonu Yürüyüş Yolu projesinin de destekçileri arasında yer almaktadır.

Çakıt HES, yürüttüğü geniş kapsamlı ağaçlandırma programı ile de bölgeye 13.000’in üzerinde ağaç dikilmesini sağlamıştır.

Gönüllü Emisyon Azaltım Projesi

Çakıt HES, gelişmekte olan ülkelerde sera gazı emisyon azaltımlarını karbon kredileri ile ödüllendiren karbon finansmanı sisteminin bir parçasıdır. Proje, gönüllü emisyon azaltım projelerini belgelendiren VCS (Onaylı Karbon Standardı) ve projelerin sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını belgelendiren Ecologica Institute tarafından geliştirilmiş SOCIALCARBON® standartları sertifikalarına sahiptir. Çakıt HES, dünyada SOCIALCARBON® standardı ile validasyonu gerçekleştirilen ilk hidroelektrik santralidir.

Daha fazla bilgi: www.statkraft.com.tr/tesisler/adana