Çetin Hidroelektrik Santralı

Three people in a field.

Çetin HES, Türkiye’nin güneydoğusunda zengin su potansiyeline sahip Siirt ilinde yer almaktadır. Çetin HES, bölgedeki en büyük nehirlerden olan Botan nehri üzerine inşa edilmektedir. Botan nehri Pervari ve Şirvan ilçelerinin derin vadileri ve sarp kayalıkları arasından akarak Dicle nehri ile birleşir.

Bölgede Çetin HES barajından direkt ve dolaylı olarak etkilenecek köy sayısı 18’dir ve etki alanına giren köylerden hiçbiri su altında kalmayacaktır.

Botan vadisi ve civarındaki köyler genellikle toplu yapıda kabataştan yapılmış geleneksel mimarisi ile tarihi yapısını korumaktadır. Köyler genellikle tarım arazilerinin üst kısımlarında araziye hakim bölgelerde kurulmuştur. Köylerde günlük yaşam tarım ve hayvancılık ekseninde şekillenmektedir.

Bölge köyleri vadinin ulaşım imkanlarının yetersizliğinden dolayı yüzyıllarca oldukça izole bir şekilde yaşamıştır. Son 20-30 yılda çeşitli sebeplerle köyler batıya doğru yoğun bir göç vermiş, kalanlar ise tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile hayatlarını idame ettirmişlerdir.

Arazi yapısının sığır yetiştiriciliğine uygun olmamasından dolayı hayvancılıkta koyunculuk ve keçi besiciliği ön plana çıkmaktadır. Bölgede nar, Siirt fıstığı ve üzüm yetiştiriciliği yoğun şekilde yapılmaktadır.

Çetin HES bölgesinde baraj inşaatı ve baraj göleti dolum aşamalarında bazı sosyal ve çevresel etkiler beklenmektedir.

İnşa aşamasında ana etki özellikle mera ve orman alanlarında olacaktır. İnşaatın bittiği su tutulma aşamasında ise nar bahçeleri, bazı köprü ve yollar etkilenecektir.

Çetin HES Kurumsal Sosyal Sorumluluk departmanı, baraj inşası ve sonrası oluşacak çevresel ve sosyal etkileri en aza indirecek çalışmaları bir plan dahilinde sürdürmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ekibinin hedefi, çevresel, tarımsal, eğitim ve sosyal alanda bölgesel kalkınmaya destek olmaktır.

Daha fazla bilgi: www.statkraft.com.tr/tesisler/siirt