Kargı Kızılırmak Hidroelektrik Santrali

People in blue shirts in a football field.

Kargı HES Çorum ilinin Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunmaktadır. 2011 yılında başlayan inşaat çalışmaları 2015 yılında tamamlanmış ve enerji üretimi başlamıştır.

Çevresel ve sosyal etki değerlendirme ve yönetim çalışmaları, baraj alanında arazisi bulunan ve projeden doğrudan etkilenen Osmancık ilçesine bağlı köyler Durucasu, Eymir, İnal, Karaçay, Kızıltepe, Ovacıksuyu ve Sarpunkavak’ın yanı sıra, projenin Kargı ilçesi sınırları içinde yer alan mansabını da kapsayacak şekilde planlanmıştır. Proje çalışmaları nedeniyle su altında kalacak köy bulunmamaktadır. Projenin en önemli etkisi ağırlıklı olarak çeltik tarımı yapılan tarımsal arazilerin su altında kalması olup, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları bu konuya odaklanmıştır.

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk Projenin çevresel ve sosyal etkilerini belirlemek üzere 2010 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED) çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar, 2011 ve 2012 yılında çeşitli sosyal ve çevresel araştırmalar ile desteklenmiştir. Kargı Kızılırmak HES Projesi, projenin tüm aşamalarında yöre halkı ile yakın diyaloğa büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, projeden etkilenen kişilerin sorularını, varsa şikayet ve taleplerini şirkete ulaştırabilecekleri kanallar yaratılmıştır. Osmancık ilçe merkezinde yer alan Kargı Kızılırmak HES Proje İrtibat Bürosu, hafta boyunca ziyaretçi kabul etmektedir. Bunun yanı sıra, projede görevli halkla ilişkiler uzmanları düzenli olarak köyleri ziyaret etmekte ve bölge halkı ile yakın iletişim kurmaktadır. Kargı HES için, Statkraft’ın kurumsal sorumluluk politikasını yansıtan Sosyal ve Çevresel Yönetim Planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Projenin potansiyel etkilerine yönelik tedbir ve yatırımları kapsayan Sosyal Yönetim Planı, yöre halkının refah düzeyini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen önlemlere odaklanmıştır. Altyapı ihtiyaçları desteklenerek, kullanılmayan arazilerin tarıma uygun hale getirilmesi, seracılık ve bodur meyve ağacı yetiştiriciliği gibi modern ve yenilikçi tarım faaliyetlerinin uygulamaya konması bu önlemler arasındadır. Bölge halkının yaşam kalitesini iyileştirmeye ve projeden etkilenen köylerle uzun vadeli iyi ilişkiler kurmaya yönelik toplumsal destek projelerine de planda yer verilmiştir. Proje için gerekli istihdamın mümkün olduğunca proje bölgesinden gelen başvurular içinden gerçekleştirilmesi, projede kullanılan iş makinelerinin köylerin ortak fayda sağlayacak girişimleri için kullanıma sunulması da dikkat edilen diğer konulardır.

Daha fazla bilgi: www.statkraft.com.tr/tesisler/corum -

See more at: http://www.statkraft.com.tr/statkraft-hakkinda/surdurulebilirlik/projelerde-ks/Karg-Hidroelektrik-Santrali/#sthash.RQFq