Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi

River by Siirt hydropower plant.

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi (HES), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Dicle Nehri’nin bir kolu olan Botan Çayı üzerinde yer almaktadır. Çetin Enerji A.Ş. tarafından geliştirilmekte olan proje için 2009 yılında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) inşa ve işletim için 49 yıllık üretim izni vermiştir.

Çetin Barajı ve HES, Siirt ve Bitlis il sınırları dahilindedir. Proje için, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Haziran 2009 tarihinde, 49 yıl süreyle Üretim Lisansı düzenlenmiştir.

Çetin Barajı ve HES, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bulunan mülga Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) tarafindan geliştirilmiştir. Çetin Barajı ve HES Projesi, Ana Çetin ve Aşağı Çetin olmak üzere iki hidroelektrik santralinden oluşup, her ikisinde de rezervuar ve baraj yapıları olacaktır.

Baraj alanında suyu biriktirebilmek ve elektrik üretimi için yeterli düşü elde edebilmek amacıyla, nehrin kolu olan Büyükçay mansabında, nehir boyunca 145 m yüksekliğinde bir baraj seddesi inşa edilecektir. Bu baraj, Botan Çayı boyunca 20 km uzanan bir rezervuar alanı yaratacak ve en yüksek su seviyesi, deniz seviyesinin 822 metre üzerinde olacaktır. Rezervuar, nehrin Yıllık Toplam Akım Miktarının, yaklaşık %10’unu depolayabilecek kapasitede olacaktır. İşletme aşamasında rezervuardaki su seviyesi; kış ayları boyunca 30-40 metrelere kadar düşerken, yılın geri kalan aylarında, genellikle en yüksek seviyelerde olacaktır. Rezervuar bölgesindeki yaklaşık 10 km2’lik alanda, su tutulması nedeniyle yapay bir gölet oluşacak, bu bölgede kalan bazı geçiş yolları, köprüler ve tarım alanları su altında kalacaktır. Ancak vadide bulunan hiçbir köy su altında kalmayacaktır.

Çetin Barajı ve HES Projesi’nin kesin proje çalışmaları, halihazırda devam etmektedir. Projenin toplam üretim kapasitesi, Türkiye’nin mevcut elektrik üretiminin yaklaşık olarak %1’i, toplam hidroelektrik kapasitesinin ise, %3’üne tekabül etmektedir.

Proje sahasına ulaşım, nehrin kuzeybatısından yeni bir yol yapımı ile sağlanacaktır. Teçhizat tesisleri ile ofisleri, çalışma atölyelerini ve yaşam alanlarını kapsayan inşaat kampları, proje alanının yakınında kurulmuştur. Projenin inşaatında yaklaşık 1500 kişi çalışacaktır. İnşaat çalışmalarının bitmesi ile birlikte bu sayı azalacak, projenin işletme aşaması için yeterli sayıda personel istihdam edilecektir. Proje sahibi, projenin hem inşaat, hem de işletme aşamasında, bölgede yaşayan kişilerin istihdamına öncelik tanıyacak, fakat özel bilgi, beceri ve deneyime sahip kalifiye personel ihtiyacı, Türkiye çapında yetkin işgücünden sağlanacaktır.

  • Tahmini Yıllık Ortalama Üretim: 1100+300 GWh1
  • Kurulu Güç: 420+97 MW
  • Brüt Düşü: 140+35 m
  • Maksimum Debi: 347 347 m3/saniye
  • Baraj Yükseklikleri: 145+45 m
  • Baraj Tipleri: AÇKD
  • Maksimum Su Seviyesi: 822 / 682 MASL
  • Su Altında Kalacak Toplam Alan: 10 km2
  • İnşaat İşçisi Sayısı: 1500 kişi (tahmini)

Statkraft'ın dünyadaki inşaatı devam eden hidroelektrik tesisleri için tıklayınız