Türkiye’de Statkraft

Map over Statkraft in Turkey.

Türkiye enerji piyasası, 2030’a kadar yıllık tahmini yüzde 6 büyüme oranıyla Avrupa’nın en hızlı büyüyen piyasasıdır. Nüfus artışı ve kişi başına enerji tüketiminin artması nedeniyle, 2012’de 242 TWh olan enerji talebinin 2020'ye kadar neredeyse ikiye katlanarak 400 TWh’a ulaşması beklenmektedir.

Türkiye, uluslararası hidroelektrik yatırımları alanında Statkraft’ın öncelikli olarak hedeflediği ülkelerden biridir. Statkraft, 2009’da Yeşil Enerji’nin hidroelektrik projeleri portföyünün %95'ini satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. 2010’da kalan %5 de satın alınmış ve Yeşil Enerji’nin adı Statkraft Enerji olarak değiştirilmiştir.

20 MW’lik Çakıt hidroelektrik santrali projesi 2010 yılında tamamlanmıştır. 102 MW’lık Kargı Kızılırmak hidroelektrik santral projesinin yapımına 2011’de başlanmış olup, santral 2015 yılında işletmeye alınmıştır.

Statkraft'ın İstanbul merkez olmak üzere İstanbul ve Ankara'da iki yönetim ofisi bulunmaktadır.