Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Kurumsal Sorumluluk, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği

Statkraft; sürdürülebilir, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir şirket olmaya kendini adamıştır. Statkraft, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak global ölçekte düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı güçlü bir ekonomiye geçişi destekleyen faaliyetler yürütmektedir. Operasyonlarımız insanların, toplumların, çevrenin ve varlıklarımızın korunduğu güvenli bir ortamda gerçekleşmektedir. Cana ve sağlığa zarar verecek şekilde gerçekleştirilecek herhangi bir faaliyeti Statkraft desteklemez. Bu temel taahhütlerimizi işler hale getirmek için global ölçekte desteklenen insiyatifleri ve standartları çalışmalarımızın esası olarak kabul etmekteyiz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin taraflarından olan Statkraft; insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 10 ilkeye uymaktadır. Statkraft ayrıca Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nde insan hakları, çevre, bilgilerin ifşa edilmesi, rüşvetle mücadele, rekabet ve vergilendirme dahil olmak üzere başlıca iş bütünlüğü alanlarını kapsayacak şekilde belirtilen ilkeleri de kendine kılavuz kabul etmektedir.

Statkraft, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik hakkında Performans Standartları ilkelerine uygun olarak sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmekte ve yönetmektedir. Bu ilkelere çalışma koşulları, kirlenme kontrolü, toplum sağlığı, güvenlik ve emniyet, gönülsüz olarak yeniden iskan, biyolojik çeşitliliğin korunması, yerli halk ve kültürel miras konularındaki belirli gereklilikler dahildir.

Statkraft Türkiye, faaliyet alanında yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yönetmelikler, standartlar ve etik kurallar uyarınca faaliyetlerini yürütecektir.

Statkraft Türkiye; kalite, enerji, çevre, iş sağlığı, güvenlik ve emniyet hususlarını, bu konularda sistematik bir şekilde çalışılması ve sürekli iyileştirme sağlanması hedefleriyle yönetim sistemi çerçeveleri belirleyen Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) 9001, 50001, 14001 ve 45001. Statkraft’ın kurumsal sorumluluk raporlaması; ekonomik, çevresel ve sosyal performansın ölçülmesi ve raporlanmasına imkan sağlayan ilke ve göstergelerin belirlendiği Küresel Raporlama İnsiyatifi (GRI) raporlama kılavuzlarına dayalıdır. Statkraft'ın raporları üçüncü taraflarca doğrulanmaktadır.