Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 17.6
    Milyar NOK Faiz, Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)
  • 11.3
    Milyar NOK Net Kâr
  • 12
    Milyar NOK Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit

 

Statkraft Grubu Birim 2019 2018 2017 2016
Gelir Tablosu          
Brüt İşletme Gelirleri milyon NOK  48,679 56,623 52,883 50,987
Faaliyet Kârı milyon NOK 16,978 15,446 11,928 2,612
Vergi Öncesi Kâr milyon NOK 18,959 20,649 15,668 5,223
Net Kâr/Zarar milyon NOK 11,327 13,390 11,710 - 179 
İş Alanı          
Net İşletme Gelirleri milyon NOK 30,161 26,925 23,350 n/a
Faaliyet Kârı milyon NOK 17,587 14,953 10,824 n/a
Bilanço          
Toplam Varlıklar milyon NOK 177,548 182,388 169,108 166,630
Toplam Öz Sermaye milyon NOK 100,764 98,004 91,627 83,519
Nakit Akışı          
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı milyon NOK 11,961 15,286 8,865 8,371
Nakit ve Nakite Eşdeğer milyon NOK 15,203 23,175 14,217 7,308
Kredi Derecelendirme Notları          
Uzun vadeli derecelendirme - Standard & Poor’s   A- A- A- A-
Uzun vadeli derecelendirme - Fitch Ratings   BBB+ BBB+ n/a n/a
Üretim ve Kurulu Güç          
Gerçekleşen Üretim TWh 61.1 61.7 62.6 66.0
Kurulu Güç MW 19,273 18,665 18,313 18,238