Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Ofis binası
Norveç
Statkraft

Statkraft'ın Oslo, Norveç'teki Lilleaker'deki merkez ofisi.

  • 17.6
    Milyar NOK Faiz, Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)
  • 11.3
    Milyar NOK Net Kâr
  • 12
    Milyar NOK Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit

 

Statkraft Grubu Birim 2019 2018 2017 2016
Gelir Tablosu          
Brüt İşletme Gelirleri milyon NOK  48,679 56,623 52,883 50,987
Faaliyet Kârı milyon NOK 16,978 15,446 11,928 2,612
Vergi Öncesi Kâr milyon NOK 18,959 20,649 15,668 5,223
Net Kâr/Zarar milyon NOK 11,327 13,390 11,710 - 179 
İş Alanı          
Net İşletme Gelirleri milyon NOK 30,161 26,925 23,350 n/a
Faaliyet Kârı milyon NOK 17,587 14,953 10,824 n/a
Bilanço          
Toplam Varlıklar milyon NOK 177,548 182,388 169,108 166,630
Toplam Öz Sermaye milyon NOK 100,764 98,004 91,627 83,519
Nakit Akışı          
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı milyon NOK 11,961 15,286 8,865 8,371
Nakit ve Nakite Eşdeğer milyon NOK 15,203 23,175 14,217 7,308
Kredi Derecelendirme Notları          
Uzun vadeli derecelendirme - Standard & Poor’s   A- A- A- A-
Uzun vadeli derecelendirme - Fitch Ratings   BBB+ BBB+ n/a n/a
Üretim ve Kurulu Güç          
Gerçekleşen Üretim TWh 61.1 61.7 62.6 66.0
Kurulu Güç MW 19,273 18,665 18,313 18,238