Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

 

Statkraft Grubu Birim 2021 2020 2019 2018
Gelir Tablosu          
Brüt İşletme Gelirleri milyon NOK  82,976 35,518 47,933 56,623
Faaliyet Kârı milyon NOK 29,727 5,749 16,978 15,446
Vergi Öncesi Kâr milyon NOK 32,744 4,953 18,959 20,649
Net Kâr/Zarar milyon NOK 16,081 3,532 11,327 13,390
İş Alanı          
Net İşletme Gelirleri milyon NOK 41,749 20,776 29,318 26,925
Faaliyet Kârı milyon NOK 26,792 6,670 16,744 14,953
Bilanço          
Toplam Varlıklar milyon NOK 310,004 181,257 177,815 182,388
Toplam Öz Sermaye milyon NOK 107,775 98,028 100,764 98,004
Nakit Akışı          
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı milyon NOK 26,242 11,631 11,861 15,286
Nakit ve Nakite Eşdeğer milyon NOK 31,162 11,155 15,203 23,175
Kredi Derecelendirme Notları          
Uzun vadeli derecelendirme - Standard & Poor’s   A- A- A- A-
Uzun vadeli derecelendirme - Fitch Ratings   BBB+ BBB+ BBB+ BBB+
Üretim ve Kurulu Güç          
Gerçekleşen Üretim TWh 66.9 65.4 61.1 61.7
Kurulu Güç MW 19,528 19,731 19,273 18,665