Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Endişelerin bildirilmesi (ihbar)

Kurum genelinde açıklığın ve iyi iletişimin daha iyi bir iş kültürü sağladığına inanıyoruz.

Endişelerin bildirilmesi (ihbar); muhtemel yasa dışı veya şüpheli işlemlerin ve Statkraft Davranış Kuralları ihlallerinin bildirilmesidir. İhlallere örnek olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yolsuzluk ve sahtecilik, taciz ve ayrımcılık ve çevre ve insan hakları mevzuatının ihlalleri sayılabilir.

Davranış Kurallarımızın ihlalinin doğurabileceği risklerin farkındayız ve yüksek etik standartlara bağlı kalınabilmesi için çalışanlarımızın ve kurum dışındaki tarafların endişelerini bildirme konusundaki istekliliklerine güveniyoruz. Çalışanlarımız endişelerini bildirme hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. İlişkili şirketlerin çalışanları da dahil olmak üzere kurum dışı taraflar da endişelerini bildirmeye teşvik edilmektedir.

İhbarda bulunan kişi hangi bilgilerin verileceğine karar verir. İhbarda bulunan kişinin ihbara konu olayı, işlemi veya ihmali kanıtlaması gerekmemektedir. Ancak, takip işlemlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmemize olanak tanımak için, ihbarda mümkün olduğunca fazla ayrıntı ve eğer mümkünse destekleyici kanıtlar yer almalıdır.

Endişelerin bildirilmesi, Kurumsal Denetim Birimi Başkanımız tarafından yönetilen bağımsız İhbar Kanalımız aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İhbar Kanalı, ihbarda bulunan kişilere isimsiz bir şekilde endişelerini bildirme olanağı sunmaktadır.

Endişelerinizi buradan bildirebilirsiniz

Endişesini bildiren tüm taraflar için güveni ve öngörülebilirliği sağlamamız çok büyük önem taşımaktadır.

Statkraft'ın endişe bildirimlerini işleme koyma konusunda izlediği temel ilkeler şunlardır:

  • Adil ve objektif bir süreç
  • İhbarda bulunan kişilerin misillemeye karşı korunması
  • İhbara konu kişinin yasal haklarının korunması
  • Gizlilik
  • Kaynakların korunması
  • Kişisel verilerin korunması
Rachel Groux Nürnberg
SVP Head of Corporate Audit