Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Endişelerin bildirilmesi (ihbar)

Kurum genelinde açıklığın ve iyi iletişimin daha iyi bir iş kültürü sağladığına inanıyoruz.

Endişelerin bildirilmesi (ihbar); muhtemel yasa dışı veya şüpheli işlemlerin ve Statkraft Davranış Kuralları ihlallerinin bildirilmesidir. İhlallere örnek olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yolsuzluk ve sahtecilik, taciz ve ayrımcılık ve çevre ve insan hakları mevzuatının ihlalleri sayılabilir.

Davranış Kurallarımızın ihlalinin doğurabileceği risklerin farkındayız ve yüksek etik standartlara bağlı kalınabilmesi için çalışanlarımızın ve kurum dışındaki tarafların endişelerini bildirme konusundaki istekliliklerine güveniyoruz. Çalışanlarımız endişelerini bildirme hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. İlişkili şirketlerin çalışanları da dahil olmak üzere kurum dışı taraflar da endişelerini bildirmeye teşvik edilmektedir.

İhbarda bulunan kişi hangi bilgilerin verileceğine karar verir. İhbarda bulunan kişinin ihbara konu olayı, işlemi veya ihmali kanıtlaması gerekmemektedir. Ancak, takip işlemlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmemize olanak tanımak için, ihbarda mümkün olduğunca fazla ayrıntı ve eğer mümkünse destekleyici kanıtlar yer almalıdır.

Endişelerin bildirilmesi, Kurumsal Denetim Birimi Başkanımız tarafından yönetilen bağımsız İhbar Kanalımız aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İhbar Kanalı, ihbarda bulunan kişilere isimsiz bir şekilde endişelerini bildirme olanağı sunmaktadır.

Endişelerinizi buradan bildirebilirsiniz

Endişesini bildiren tüm taraflar için güveni ve öngörülebilirliği sağlamamız çok büyük önem taşımaktadır.

Statkraft'ın endişe bildirimlerini işleme koyma konusunda izlediği temel ilkeler şunlardır:

  • Adil ve objektif bir süreç
  • İhbarda bulunan kişilerin misillemeye karşı korunması
  • İhbara konu kişinin yasal haklarının korunması
  • Gizlilik
  • Kaynakların korunması
  • Kişisel verilerin korunması
profile image
Helga Stenseth
SVP Head of Corporate Audit