Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sürdürülebilirlik, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği

Statkraft sürdürülebilirlik ilkesine ve sorumlu iş uygulamalarına bağlıdır. Faaliyetlerimizin çevre, iklim ve toplum üzerindeki etkilerini ve sağlık, güvenlik, insan hakları ve uyum bakımlarından doğurduğu sonuçları tespit ederek ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Statkraft için, sürdürülebilirlik, çeşitli toplumsal ihtiyaçları dikkatli bir şekilde dengeleyen bir şekilde faaliyet göstermemiz ve bu hususları iş süreçlerine entegre etmemiz anlamına gelmektedir. İnsanları önemsemek Statkraft kültürünün merkezinde yer almaktadır ve kimsenin yaralanmadığı veya zarar görmeiği bir işyeri ortamı sağlama konusunda kararlıyız. Daima faaliyetlerimizi güvenli ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirmeye özen gösteririz. Bu ilkemiz nerede olursak olalım geçerlidir. Sıfır yaralanma vizyonumuz doğrultusunda sürekli olarak performansımızı iyileştirmek için çalışırız. Statkraft, BM’nin Sürdürüleiblir Kalkınma hedeflerine ulaşmada şirketlerin oynayabileceği rolün öneminin farkındadır ve faaliyet gösterdiği ülkelerde ve toplumlarda ortak bir değer yaratacak bir şekilde çalışmayı amaçlamaktadır. Bu temel taahhütleri hayata geçirmek için, çalılşmalarımızı küresel olarak desteklenen girişimlere ve standartlara dayandırmaktayız.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin bir üyesi olarak, Statkraft insan hakları, işçi hakları, çevre ve yoksuzlukla mücadele hakkında belirlenen 10 ilkeye bağlılığını sürdürmektedir. Statkraft aynı zamanda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) insan hakları, çevre, bilgilerin açıklanması, rüşvetle mücadele, rekabet ve vergilendirme ile ilgili hususları kapsayan Çok Uluslu İşletmeler Kılavuzunda yer alan ilkeleri de kendine rehber edinmiştir.  
 
Statkraft, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkelerinde, yani Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sekiz temel Sözleşmesinde ve İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesinde belirtilen insan haklarına saygı göstermektedir. İnsan hakları üzerindeki etkilerimizi belirlemek ve yönetmek için çalışmalar yapmaktayız. 
 
Statkraft, iş sağlığı, emniyet ve güvenli ile ilgili hususları, Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün (ISO) bu konularda sistematik bir şekilde çalışmaya ve sürekli iyileştirmeyi sağlamaya yönelik yönetim sistemi çerçevelerini ortaya koyan 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları'na uygun olarak yönetmektedir. 
 
Statkraft, rekabet hukuku, yolsuzluk, dolandırıcılık, ekonomik yaptırımlar, ihracat kontrolü, kara para aklama ve kişisel verilerin korunması ile ilgili hususları kapsayan yeterli bir uyum programının uygulanmasına büyük önem vermektedir. Uyum programımızı geçerli kanun ve yönetmeliklere ve Birleşik Krallık Rüşvet Kanununda belirlenen önleme ilkeleri de dahil olmak üzere tanınmış uluslararası standartlara dayandırıyoruz. 
 
Statkraft, faaliyetlerinin sosyal ve çevresel etkilerini, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki kanun ve yönetmeliklere dayalı olarak değerlendirmekte ve yönetmektedir ve aynı zamanda ISO 14001 Çevresel Yönetim ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi sistemleri gibi ilgili uluslararası standart ve ilkeleri, yeni iş faaliyetleri için de Uluslararası Finans Kurumu'nun Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik Hakkındaki Performans Standartlarını rehber almaktadır.  
 
Statkraft'ın iş faaliyetleri, küresel ölçekte düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkıda bulunmaktadır. Statkraft, yenilenebilir enerji çözümleri sağlayarak iklim değişikliğiyle mücadele etmeye kararlıdır. 
 
Statkraft'ın iklim değişikliği etkilerine ilişkin değerlendirme ve yönetim uygulamaları, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) çerçevesinde yapılan değerlendirmeler de dahil olmak üzere araştırmalara, kapsamlı analizlere ve bilimsel kanıtlara dayanmaktadır. 
 
Statkraft'ın sürdürülebilirlik raporlaması, ekonomik, çevresel ve sosyal performansın ölçülmesine ve raporlanmasına olanak tanıyan ilke ve göstergeleri belirleyen Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartlarına dayanmaktadır. Statkraft'ın sürdürülebilirlik raporlaması, dışarıdan bir üçüncü taraf doğrulamasına tabi tutulmaktadır.