Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Piyasa Erişim Hizmetleri ve Dengesizlik Yönetimi

Enerji santrallerinde üretilecek elektrik miktarının saatlik bazda doğru tahmin edilmesi, sistem güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Elektrik santrallerinin öngörülen ve gerçekleşen üretim miktarları arasındaki farklılıklar enerji dengesizliğine yol açmakta ve bu durumda olan üreticiler bazı ticari riskler ve kayıplar ile karşı karşıya kalmaktadır.

Statkraft, yenilenebilir enerji üreticilerinin piyasa risklerine değil, tamamen elektrik üretimine odaklanmalarını sağlayacak çok kapsamlı bir piyasa erişim modeli sunmaktadır. Bu modelde Statkraft tüm dengesizlik risklerini üzerine almakta ve organize piyasalar kapsamında tüm ticari süreci ve operasyonları yönetmektedir.

Mevcut Durum

29 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuat değişikliği ile birlikte, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) daha serbest piyasa bazlı bir yaklaşım getirilmiştir. Değişen mevzuata göre YEKDEM kapsamındaki elektrik üreticileri de tıpkı diğer tüm piyasa katılımcılarında olduğu gibi, tahmin edilen ve gerçekleşen elektrik üretim miktarları arasındaki sapmalardan kaynaklanan dengesizlik maliyetlerini üstlenmek zorunda bırakılmıştır. Ardından 2018 yılında TEİAŞ tarafından, Kesinleşmiş Günlük Üretim Programı’ndaki sapmaları en aza indirmek için santral bazlı dengeleme zorunluluğu getirilmiştir. Dengeleme yapılmadığı takdirde tesis sahipleri maddi olarak cezalandırılmaktadır.

Piyasa Erişimi ve Dengesizlik Yönetimi

Statkraft’ın Türkiye piyasasında hem yenilenebilir elektrik üreticisi hem de aktif bir elektrik ticaret şirketi olarak 10 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Kendi tesislerine ek olarak, Avrupa’da üçüncü şahıslara ait yaklaşık 20.000 MW kurulu güce sahip yenilenebilir üretim tesislerinin piyasa erişimi ve dengesizlik yönetimini sağlamak Statkraft’ın ana faaliyetlerinden birisi haline gelmiştir. 

Statkraft’ın Almanya, İngiltere, Fransa, İrlanda, İspanya, Polonya ve Türkiye’de yüzlerce santralden oluşan portföyünü yöneten ticaret platformu Unity, gerek yenilenebilir üretim tahminlerinde, gerek 365 gün 7/24 güncellenerek yapılan elektrik ticaretinde hizmet vermektedir. Almanya’da geliştirilen ve Avrupa’nın en büyük elektrik ticaret platfomu olan Unity piyasadaki en gelişmiş Sanal Üretim Tesisidir (Virtual Power Plant). Santral bazlı dengesizlik yönetimi süreçlerinde algoritmik enerji ticareti botları çalıştırmakta ve insan hatasına pay bırakmayacak şekilde tamamıyla dijital bir operasyon yönetimi ile iyileştirmeler yapmaktadır.

Statkraft’ın Türkiye’deki piyasa erişimi ve dengesizlik yönetimi hizmeti, dileyen firmaların tüm operasyonel yükümlülüklerini üstlenen, dengesizlik maliyetlerini asgariye indiren, gün öncesi ve gün içi piyasalarında elektrik ticareti ve TEİAŞ bildirimlerinin yönetildiği, saydam faturalama hizmeti ve tüm dengesizlik risklerini de kapsayan bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.

Her boyutta rüzgar, güneş ve hidroelektrik tesisleri için geçerli olan modelimizi tanıtmak, adil ve rekabetçi hizmet şartlarımızla en uygun hizmeti sunmak için sizlerle görüşmekten mutluluk duyacağız.

Türkiye’nin neresinde olursanız olun, şirketinize Statkraft’ın global deneyimi ve uzmanlığı ile, size özel avantajlı tekliflerimizi görüşmek ve enerji danışmanlığı hizmetlerimizden faydalanabilmek bizimle iletişime geçebilirsiniz.