Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Politikalar

Statkraft Türkiye, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak global ölçekte düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı güçlü bir ekonomiye geçişi destekleyen faaliyetler yürütmektedir.

Kalite, enerji, çevre, bilgi güvenliği, ve iş sağlığı ve güvenliği politikaları, grup kılavuzları ve dokümanları ile aynı doğrultuda olup Statkraft Enerji A.Ş., Kargı Kızılırmak Enerji A.Ş., Çakıt Enerji A.Ş kuruluşları genelinde (bundan böyle “Statkraft Türkiye” olarak anılacaktır) bilgi güvenliği, kalite, enerji, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetimine dair bir çerçeve oluşturmaktadır.

Çalışanlar, ziyaretçiler, yükleniciler ve danışmanlar dahil olmak üzere, Statkraft Türkiye bilgi sistemlerine erişimi olan ve Statkraft’in faaliyet alanı içinde yer alan herkesin politikalara uyması beklenmektedir.

İster elektronik ister kağıt (basılı belge) formunda olsun, Statkraft Türkiye bilgi sistemleri tarafından işlenen tüm bilgi varlıkları bilgi güvenliği politikasının kapsamındadır