Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

İş etiği ve uyum

Küresel düzeyde yenilenebilir enerji sistemlerine geçiş sürecine liderlik etmeyi ve iş ve paydaş yönetimine yönelik etik yaklaşımımızla fark yaratmayı hedefliyoruz. Birçok farklı ortamda faaliyet göstermekteyiz ve düzenli olarak etik ikilemlerle karşılaşmaktayız. Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımımız doğrultusunda bu ikilemleri sağlıklı bir şekilde ele almak için hazırlıklı olmak için sıkı bir şekilde çalışmaktayız.

Etik: toplumun iyiliği ve iş dünyasının iyiliği için

Yüksek etik standartların hem toplum hem de iş dünyası için iyi olduğuna inanıyoruz ve iş kültürümüzde ve tüm iş faaliyetlerimizde yüksek etik standartlara bağlıyız. Bu bağlılık, Davranış Kurallarımıza, Tedarikçi Davranış Kurallarımıza, stratejimize ve iş süreçlerimize de entegre edilmiştir.

Yolsuzluğa karşı hiç toleransımız yok. Rüşvet veya başka türlü bir uygunsuz avantaj teklif etmeyiz, vermeyiz, kabul etmeyiz, talep etmeyiz veya almayız. Ayrıca adil rekabeti sağlamak, etik olmayan iş ortaklarından kaçınmak, kişisel verileri korumak ve her türlü dolandırıcılığı önlemek için çaba sarf ediyoruz.

Bizimle ve bizim için çalışan herkesten, yüksek etik standartlarımıza bağlı kalmalarını bekliyoruz ve hem kurum içindeki hem de kurum dışındaki tarafların endişelerini bildirmelerini teşvik ediyoruz.

2019 yılında, uyum konusunda hiçbir ciddi sorun yaşamayarak hedefimize ulaştık. Bu hedefe ulaşmış olmaktan gurur duyuyoruz; ancak bunu henüz tamamlanmış bir görev olarak görmüyoruz. Güçlü bir etik kültür sağlamak ve iyileştirme fırsatlarını yakalamak için sürekli olarak çaba sarf ediyoruz.

"Toplum ve Statkraft tarafından belirlenen, iş etiği, yolsuzlukla ve diğer ekonomik suçlarla mücadele ile ilgili kurallara bağlılık, sürdürülebilir bir işletme olarak başarılı olmanın anahtarıdır."

Christian Rynning-Tønnesen
CEO

Neden önemli

İş faaliyetlerimizi etik bir şekilde yürütmek, bize faaliyet göstermemiz için gerekli olan sosyal ve yasal haklarımızın devamlılığını sağlar ve işimiz için önemli bir temel oluşturur. Dürüstlük ve profesyonellik ile birlikte mükemmel ürünler sunmamıza, daha fazla ortaklık kurmamıza, daha fazla sözleşme yapabilmemize ve yatırımları çekebilmemize, etkilediğimiz topluluklar nezdinde iyi niyet oluşturmamıza olanak tanır. Dolayısıyla, açık iş uygulamalarının sağlanması, Statkraft’ın enerji çözümlerini uzun vadede cazip hale getirmede kritik önem taşımaktadır.

Yaklaşımımız ve girişimlerimiz

İş etiği ve uyum ile ilgili kapsamlı bir faaliyetler programı oluşturduk. Bu program risk bazlı yaklaşıma sahiptir ve özellikle iş geliştirme, birleşme ve satın almalar ve tedarik zinciri süreçleri gibi yüksek riskli süreçler üzerinde odaklanmaktadır.

Faaliyetlerimiz, bazıları da Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksinde üst sıralarda yer alan piyasalar olmak üzere çok çeşitli piyasalara yayılmaktadır. Bu durum bizi etik risklere maruz bırakmaktadır ve uyum programımızı farklı piyasalardaki risklerin de yönetimine imkan verecek şekilde uyarlamak için özel çaba sarf etmekteyiz. Buna bir örnek olarak, ülkede sahibi olduğumuz şirketin kontrol hisselerini edindiğimizden bu yana çok çeşitli önlemler uyguladığımız Brezilya’yı gösterebiliriz. Bu önlemler arasında uzman kaynakların işe alınması, sıkça gerçekleştirilen eğitimler ve kültür oluşturma çalışmaları sayılabilir.

Uyum çalışmalarımızın temel unsurları

Uyum çalışmalarımızın ana unsurları hakkında daha fazla bilgi aşağıda sunulmaktadır. Aynı zamanda farkındalık yaratmak ve iş etiği hakkında güçlü bir kurum içi kültür oluşturmak için gerçekleştirilen çabaların bazı örnekleri de sunulmuştur.

Farkındalık yaratma ve kültür oluşturma

Uyum programımızın temel bir unsuru, farkındalık ve kültür oluşturmak için sürekli çaba göstermektir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

Uyum programı

Uyum programımız, yolsuzlukla mücadele üzerinde odaklanan düzenli risk değerlendirmelerini ve çeşitli eğitim ve iletişim girişimlerini içermektedir. Uyum programı, risk değerlendirmeleri yoluyla tespit edilen yeni riskleri yansıtacak şekilde düzenli olarak güncellenmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

Endişelerin bildirilmesi (ihbar)

Kurum genelinde açıklığın ve iyi iletişimin daha iyi bir iş kültürü sağladığına inanıyoruz.

Daha fazla bilgi için tıklayınız