Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Kalite ve Enerji

Statkraft Türkiye, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak global ölçekte düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı güçlü bir ekonomiye geçişi destekleyen faaliyetler yürütmektedir.

Statkraft Türkiye; elektrik santrallerinde daha fazla verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik kazandıracak şekilde operasyonlarını sürekli olarak geliştirmektedir. Statkraft Türkiye’nin kurumsal misyonu, temiz enerji tedarik etmektir.

Bu misyon doğrultusunda, Statkraft Türkiye aşağıdaki amaçlara kendini adamıştır:

  • Tüm paydaşların menfaatlerini korumak amacıyla enerji üretiminde dengesizliğe yol açmadan elektrik tedarik etmek,
  • Enerji santrallerini operasyonel iş mükemmelliğiyle yöneterek yüksek verimlilikte elektrik üretilmesini sağlamak,
  • Yatırımlarını en verimli şekilde yönetmek ve hayata geçirmek,
  • Enerjiyi mümkün olan en verimli, uygun maliyetli ve çevreye karşı sorumlu şekilde kullanmak,
  • Enerji tüketimini aktif ve duyarlı olarak yöneterek işletme giderlerini azaltmak ve karı artırmak,
  • Çalışanları için mümkün olan en iyi ortamı sağlarken aynı zamanda enerji performansını da azami seviyeye çıkarmak,
  • Enerji verimliliği sağlayan teknolojilerin kullanımını araştırmak,
  • Enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetlerden yararlanmak (mümkün olan hallerde) ve enerji verimliliği ve enerji performansının geliştirilmesi için uygun tasarımları kullanmak.

Statkraft Türkiye, tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için ortak çalışmaya dayalı stratejileri ve tüm çalışanların katılımını desteklemektedir. Statkraft Türkiye, faaliyet alanında yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yönetmelikler, standartlar ve etik kurallara uygun şekilde faaliyetlerini yürütecektir. Statkraft Türkiye’nin tüm iş birimleri genelinde kalite ve enerji yönetim sistemleri kilit bir rol oynayacaktır.  Statkraft Türkiye’nin karını azami seviyeye çıkarmaya, saygınlığını pekiştirmeye ve müşterilere en kaliteli hizmetleri vermeye yönelik hedeflerini destekleyecektir.  Enerji verimliliğini artırmaya ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik çabaları; Statkraft Türkiye’nin çalışanlarına, çevreye ve parçası olduğu topluluklara karşı taahhüdünü de destekleyecektir.

Statkraft Türkiye, kalite ve enerji yönetimi hedeflerini gerçekleştirmek ya da hedeflenenin üstüne çıkarmak için çaba gösterecektir.

Statkraft Türkiye, kalite ve enerji yönetimi sistemlerinin kurulması, uygulanması, muhafaza edilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi gerekliliklerini sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam edecektir. Bu politika, Statkraft Türkiye kuruluşu bünyesinde hizmet veren tüm enerji santralleri, iş birimleri, çalışanlar ve tedarikçiler için geçerli olacaktır. Politika, hedeflere ulaşıldığından emin olmak için gerekli KPI’lar (performans göstergeleri) ile düzenli olarak izlenecektir. Ayrıca gözden geçirilecek ve gerekirse yasal ya da kurumsal değişiklikler doğrultusunda revize edilecektir.